Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

 

Vandaag werd het het ontwerpdecreet lokaal bestuur principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dat decreet regelt de werking van gemeentebesturen, districten, OCMW's en intercommunales. Een gemiste kans voor de versterking van de lokale democratie, stelt Vlaams parlementslid voor Groen Ingrid Pira: "Hoewel we erg blij zijn met de integratie van een aantal decreten, is de...

Hoe haar dossier er precies uit ziet en wat er ook over de diversiteitsambtenaar gezegd, geschreven, gelekt of gespind wordt : ze is geen alleenstaand geval. Ze past in een rijtje dat aanzienlijk wordt en meer dan zorgwekkend is. Na lezing van dit stuk zal er heel zeker gezegd worden dat ik spoken zie. Of me bezondig aan jumping to conclusions. Ik schrijf hieronder echter wat vele politici ...

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-mortsel/kindjes-zeggen-school-vaarwel...

 

Consternatie dinsdag tijdens de commissie van de Mortselse gemeenteraad. Bij de voorstelling van de invulling van de site Oude-God – agendapunt tijdens de gemeenteraad van volgende week op 28 maart - was er één domper : het Mortselse stadsbestuur stelt voor om de Sint-Lutgardisschool te vervangen...