Binnenlands bestuur

Actueel

"De Vlaamse Regering moet de zoveelste waarschuwing van VVSG (3 december 2015) over de lokale financiën die onder druk staan ernstig nemen. Anders dreigt er een regelrechte vertrouwenscrisis tussen de hogere en de lokale besturen", dat zegt Ingrid Pira, vlaams parlementslid voor Groen. Ze dient alvast een amendement in om de grootste besparing van de Vlaamse Regering op de lokale besturen –...

Ingrid Pira dient een motie in voor de erkenning van Vilvoorde als centrumstad.

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement de beleidsnota Binnenlands Bestuur van minister Liesbeth Homans (N-VA) besproken. Groen grijpt die gelegenheid aan om een motie in te dienen, waarin de partij vraagt om Vilvoorde als centrumstad te erkennen. De stad wil dat al lang, maar...

Volgens de jaarlijkse cijfers stijgt het ziekteverzuim bij de Vlaamse ambtenaren fors. Opvallend ook is de stijging van de ziekteduur bij de A-niveau's. Hierover ondervraagd wijst minister Homans naar het stijgend aantal parlementaire vragen...

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1009310...

Pagina's