Actueel

Begrotingsbesprekingen duren lang met ellenlange tussenkomsten maar meestal mondt het toch uit op een traditioneel rondje meerderheid tegen oppositie. Op één punt na tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement op 17 december 2015 : Vilvoorde krijgt middelen om de radicaliseringsproblematiek aan te pakken. Hiermee komt minister Homans tegemoet aan de vraag van oppositiepartijen...

"De Vlaamse Regering moet de zoveelste waarschuwing van VVSG (3 december 2015) over de lokale financiën die onder druk staan ernstig nemen. Anders dreigt er een regelrechte vertrouwenscrisis tussen de hogere en de lokale besturen", dat zegt Ingrid Pira, vlaams parlementslid voor Groen. Ze dient alvast een amendement in om de grootste besparing van de Vlaamse Regering op de lokale besturen –...

Ingrid Pira dient een motie in voor de erkenning van Vilvoorde als centrumstad.

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement de beleidsnota Binnenlands Bestuur van minister Liesbeth Homans (N-VA) besproken. Groen grijpt die gelegenheid aan om een motie in te dienen, waarin de partij vraagt om Vilvoorde als centrumstad te erkennen. De stad wil dat al lang, maar...

Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege zal vroeger dan voorzien onderzoeken wat de impact is van het verhoogde aantal vluchten op de luchthaven van Deurne. Dat blijkt uit een antwoord van de minister na een open brief van Vlaams parlementslid Ingrid Pira. Zij noteerde een stijgend aantal klachten door de nieuwe vluchten.

Klik op de link onderaan om het item op atv te...

Vlaanderen is koning van de lintbebouwing. Dat wordt algemeen erkend. Maar de vraag hoe groot de maatschappelijke kost is van deze verspreidde bouwwoede kan niemand vandaag beantwoorden. Uit de weinige info die er is blijkt dat deze schaduwkost nochtans bijzonder groot moet zijn. Een antwoord van minister Schauvliege op een vraag van Ingrid Pira over de rioleringskosten in het...

Volgens de jaarlijkse cijfers stijgt het ziekteverzuim bij de Vlaamse ambtenaren fors. Opvallend ook is de stijging van de ziekteduur bij de A-niveau's. Hierover ondervraagd wijst minister Homans naar het stijgend aantal parlementaire vragen...

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1009310...

Schrapping van Vlaamse compensatie voor de vermindering van lokale bedrijfsbelasting snijdt Vlaamse steden en gemeenten diep in het vlees

 

Een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten zullen in 2016 helemaal niets overhouden aan de stijging van het Gemeentefonds. De andere steden en gemeenten zien de helft van deze stijging verdampen, omdat de Vlaamse...

Zoals reeds bekend besliste de Vlaamse Regering in juni 2015 toch om terug een Bouwmeester aan te stellen. Hiermee kwam ze op haar stappen terug, want in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering klonk het nog resoluut dat er geen Bouwmeester maar een “Bouwmeestercollege” met adviserende rol op het departement Ruimtelijke Ordening zou opgericht worden. Luid protest was het gevolg....

Geachte mevrouw Schauvliege en mijnheer Buelens,

In het Laatste Nieuws van 2 september 2015 konden we terug een zegebulletin lezen over de luchthaven van Deurne : “Nu al meer passagiers dan in heel 2014 op de luchthaven”, titelde de krant. In cijfers : met een totaal van 134.000 passagiers is 2015 nu al een stuk beter dan heel 2014 (121.300 passagiers).

In het artikel gaat...

De 10 groene Mortselse OCMW- en gemeenteraadsleden hebben het Mortselse college van burgemeester en schepenen en de OCMW-zitter een voorstel gedaan over de dringende opvang van vluchtelingen uit gebieden in het Midden-Oosten. Dit in antwoord op de oproep van staatssecretaris van asiel en migratie Theo Francken op 20 augustus 2015. 

Volgens hen biedt het oude rusthuis de Meerminne...

Pagina's