Binnenlands bestuur

Actueel

Ingrid Pira dient een motie in voor de erkenning van Vilvoorde als centrumstad.

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement de beleidsnota Binnenlands Bestuur van minister Liesbeth Homans (N-VA) besproken. Groen grijpt die gelegenheid aan om een motie in te dienen, waarin de partij vraagt om Vilvoorde als centrumstad te erkennen. De stad wil dat al lang, maar...

Volgens de jaarlijkse cijfers stijgt het ziekteverzuim bij de Vlaamse ambtenaren fors. Opvallend ook is de stijging van de ziekteduur bij de A-niveau's. Hierover ondervraagd wijst minister Homans naar het stijgend aantal parlementaire vragen...

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1009310...

Schrapping van Vlaamse compensatie voor de vermindering van lokale bedrijfsbelasting snijdt Vlaamse steden en gemeenten diep in het vlees

 

Een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten zullen in 2016 helemaal niets overhouden aan de stijging van het Gemeentefonds. De andere steden en gemeenten zien de helft van deze stijging verdampen, omdat de Vlaamse...

Pagina's