Nieuwsoverzicht Groen

Rijbewijs-shoppen in Brussel?

Rijbewijs-shoppen in Brussel? do, 2017-06-01 Lees voor

Het gebrek aan afstemming tussen de verschillende gewesten over de vernieuwde rijbewijsregelgeving zorgt voor absurde situatie. Dat zegt Brussels volksvertegenwoordiger voor Groen, Bruno De Lille. De verwachtingen en normen op vlak van rij-ervaring, het aantal uren rijles, de begeleiding en het theoretisch examen liggen in Brussel een flink pak lager dan in Vlaanderen. De gevolgen laten zich raden. 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Mobiliteit en verkeersveiligheid

Het gebrek aan afstemming tussen de verschillende gewesten over de vernieuwde rijbewijsregelgeving zorgt voor absurde situatie. Dat zegt Brussels volksvertegenwoordiger voor Groen, Bruno De Lille. De verwachtingen en normen op vlak van rij-ervaring, het aantal uren rijles, de begeleiding en het theoretisch examen liggen in Brussel een flink pak lager dan in Vlaanderen. “De toekomstige Brusselse chauffeurs krijgen hun rijbewijs dus sneller en met minder moeite dan de Vlaamse. Omdat het veiliger is op de wegen in onze hoofdstad? Of omdat het er makkelijker rijden is? Dit is niet alleen erg onverstandig, het is absurd: er rijden namelijk elke dag honderdduizenden pendelaars van het ene gewest naar het andere. En het wordt helemaal surrealistisch als je weet dat je als Vlaming ook gewoon je rijopleiding / rijexamen in Brussel kunt komen doen. Rijbewijs-toerisme of rijbewijs-shoppen als het ware.”

Vlaamse kandidaat-bestuurders hebben binnenkort minstens 9 maanden rij-ervaring nodig voor ze hun praktisch examen mogen afleggen. Zelfs al hebben ze rijschool gevolgd. Omdat de eerste kilometers van beginnende chauffeurs de gevaarlijkste zijn, moeten ze volgens Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) genoeg tijd krijgen om de juiste rijvaardigheden te ontwikkelen. Bianca Debaets (CD&V), de Brusselse staatssecretaris voor verkeersveiligheid ziet dat anders. De jonge Brusselse chauffeurs mogen na enkele uren rijschool al na 6 maanden (14 uur les), 3 maanden (20 uur les) of zelfs meteen (30 uur les) aan het praktisch examen deelnemen. 

Zelfde rijbewijs, minder moeite

Bruno De Lille (Groen): “Daarnaast wordt het theoretisch examen in Vlaanderen een stuk moeilijker doordat een zware fout nu ook zwaar doorweegt in de puntentelling. In Brussel zal men vanaf 2018 wat theoretische noties van EHBO moeten hebben maar verder blijft het systeem onveranderd ... en dus eenvoudiger. Ook begeleidende ouders die hun kinderen willen leren rijden moeten in Vlaanderen een opleiding van drie uur volgen. In onze hoofdstad mag men zelf kiezen of ze dat nodig hebben of niet. ” 

Sinds de zesde staatshervorming mogen de gewesten zelf over de rijopleiding beslissen en ze moeten die zelfs niet op elkaar afstemmen. “Dat is blijkbaar nog niet tot onze bevoegde ministers en staatssecretarissen doorgedrongen. België heeft echter een zeer slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Het aantal doden en zwaargewonden is elk jaar ontstellend hoog en we zitten in Europa bij de slechte leerlingen van de klas. Het rijbewijs met punten waar we al sinds de jaren '90 op wachten zou daar snel verandering in kunnen brengen. Een hervorming van de rijopleiding ook als ze er tenminste voor zorgt dat kandidaat-bestuurders beter voorbereid op de weg komen. De manier waarop ze nu wordt aangepakt, zal daar echter niet voor zorgen,” besluit de Lille. 

 

Voorstel Geens brengt openbare veiligheid in het gedrang

Voorstel Geens brengt openbare veiligheid in het gedrangdo, 2017-06-01 Lees voor

Groen reageert verbaasd op het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om met quota te werken bij voorlopige hechtenis. Op die manier zou bij iedere nieuwe gedetineerde een andere gedetineerde de gevangenis moeten verlaten. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“Werken met quota betekent dat wanneer de limiet is bereikt er pas een nieuwe aanhouding kan gebeuren als er iemand wordt vrijgelaten uit voorhechtenis. Men dreigt onmogelijke keuzes te moeten maken. Gaan we dan een verdachte van terrorisme opsluiten en een verdachte van pedofilie vrijlaten, of een dader van een homejacking?”, vraagt Stefaan Van Hecke (kamerlid Groen) zich af. Van Hecke pleit voor de uitbouw van alternatieven en gespecialiseerde instellingen.

 

De stijging van het aantal gedetineerden en vooral het aantal personen in voorhechtenis is opmerkelijk, temeer daar de criminaliteitscijfers al enkele jaren aan het dalen zijn. Toch stijgt het aantal gedetineerden, waardoor de overbevolking in de gevangenis een zware en onaanvaardbare impact blijft hebben op de leefomstandigheden. “Het probleem van overbevolking is heel ernstig, en dus is het goed dat de minister oplossingen zoekt. Eerder stelde de minister voor om een maximumduur in te voeren die afhangt van de zwaarte van het misdrijf en die in sommige gevallen zou verlengd kunnen worden mits bijzondere motivering. Dat was een veel interessantere piste. Maar blijkbaar is er nooit een akkoord bereikt binnen de meerderheid en dus krijgen we nu een veel slechter voorstel, namelijk de quota”, aldus Van Hecke.

 

Groen stelt voor om in te zetten op alternatieven, zoals gespecialiseerde instellingen. Van Hecke: “Personen met een zware psychiatrische of drugsproblematiek moeten eigenlijk in gespecialiseerde instellingen kunnen worden opgenomen. Maar die mogelijkheden zijn quasi onbestaande en verdienen dringend meer aandacht. Het lijkt me beter dat de minister daarop inzet, in plaats van de openbare veiligheid in het gedrang te brengen”, besluit Van Hecke.

 

Trump kiest voor het verleden, wij voor de toekomst

Trump kiest voor het verleden, wij voor de toekomstwo, 2017-05-31 Lees voor

Grote uitdagingen vragen grote leiders. Trump kiest voor het verleden, wij voor de toekomst. Nu moeten de Belgische en Europese leiders het wereldwijde voortouw nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

President Donald Trump stapt uit het klimaatakkoord van Parijs. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: “Grote uitdagingen vragen grote leiders. Trump kiest voor het verleden, wij voor de toekomst. Nu moeten de Belgische en Europese leiders het wereldwijde voortouw nemen in de strijd tegen klimaatverandering. De impact van de Amerikaanse beslissing is groot maar het moet ons net aanmoedigen om meer te doen. Wereldwijd is de omslag naar duurzaamheid bezig. “. Ze roept de EU op om de eigen doelstellingen te verhogen om de uitstap van de VS samen met andere landen te compenseren.

Trump had eerder al zijn twijfels geuit bij het akkoord van Parijs. Dat de VS als één van ’s werelds grootste vervuilers de doelen van Parijs loslaat is een enorme slag voor de strijd tegen het klimaat. “De invloed van lobby en vervuilende multinationals reikt nu tot in het Witte Huis. We moeten meer dan ooit opstaan voor de leefbaarheid van onze planeet. The time is now”, stelt Almaci. 

Almaci vindt pessimisme echter ongepast. “De VS schiet zichzelf in de voet door vast te houden aan het verleden. Op deze manier mist de Trump de sneltrein van de groene omslag, en de bijhorende economische en menselijke winst. De groene omslag is volop bezig en stuwt technologie en werkgelegenheid vooruit. De Europese Unie heeft een unieke kans om de leiding te nemen en vol in te zetten op een duurzame samenleving en groene economie. Laat ons de kans niet missen om mens en planeet een gezonde toekomst te geven”, besluit Almaci.

 

Schrijf je in voor het Schakelcafé

Schrijf je in voor het Schakelcafé

Vind jij dat we nog voldoende op de overheid kunnen rekenen? Of heb je het gevoel dat je het zélf moet doen als je wil dat er iets vooruitgaat? Verwacht jij méér van de overheid? Of vind je het juist goed dat dynamiek van burgers, bedrijven en verenigingen onze samenleving maakt?

Kom naar het Schakel Café, laat je stem horen en bepaal mee de visie van Groen. Congresvoorzitters Petra De Sutter en Jeremie Vaneeckhout gaan het debat met jou aan.

Voornaam: * Naam: * E-mailadres: * Top-3 debattafels DEBAT 1 - Laten we bedrijven als G4S of Sodexo onze zorg organiseren? DEBAT 2 - Moet de overheid deelauto's aanbieden in plaats van bedrijfswagens subsidiëren? DEBAT 3 - Moeten we bedrijven als Proximus of Belfius privatiseren of net meer sectoren in overheidshanden geven? DEBAT 4 - Moeten bedrijven meer teruggeven aan de samenleving? DEBAT 5 - (Hoe) moet de overheid de deeleconomie steunen? Ook Uber en Airbnb? DEBAT 6 - Moeten we af van het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen? Met een basisinkomen voor iedereen? DEBAT 7 - Mag de overheid beïnvloeden wat ik in de supermarkt koop? DEBAT 8 - Zijn big data die de facebooks van deze wereld over ons verzamelen een gevaar of maken ze ons leven alleen maar makkelijker? Hoe kan de overheid zelf met data aan de slag? DEBAT 9 - Moeten groepen burgers in plaats van de overheid het dienstencentrum beheren? DEBAT 10 - Moeten vakbonden en reizigers mee in de raad van bestuur van De Lijn? Geef je topdrie op van debattafels, zodat we het programma zo dicht mogelijk kunnen laten aansluiten bij jouw voorkeur. XRM Submission type: Een lead met type "Hot sympathisant" wordt aangemaakt in de CRMXRM Topic: Schakelcafe

Groen wil bijzondere commissie over grensoverschrijdend gedrag in sportverenigingen

Groen wil bijzondere commissie over grensoverschrijdend gedrag in sportverenigingenwo, 2017-05-31 Lees voor

De getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag binnen de judofederatie blijven de kop opsteken. Voor Groen moet er nu een duidelijk politiek signaal komen aan de slachtoffers dat hun verhalen ernstig worden genomen.  

Imade AnnouriVlaams parlementslid

 “Dit is niet beperkt tot judo alleen”, zegt Vlaams parlementslid Imade Annouri. "Het probleem van grensoverschrijdend gedrag is helaas een breder probleem dat in verschillende sporttakken bestaat. De politiek moet nu haar verantwoordelijkheid nemen, het probleem in kaart brengen en de nodige maatregelen nemen. Te beginnen met een bijzondere commissie, naar het Nederlandse voorbeeld.” Vanmiddag debateert het Vlaams Parlement over de kwestie op initiatief van Groen.

 

Annouri vindt de manier waarop de judofederatie omgaat met de hele kwestie allesbehalve doortastend. “De halfslachtige initiatieven die maandag blijkbaar erg moeizaam werden beslist voldoen niet. De federatie durft het niet ten volle op te nemen voor de sporters zelf, die in moeilijke omstandigheden moedige verklaringen afleggen. De regering moet de soft approach nu naast zich neerleggen. Sensibiliseren en aanmoedigen alleen is onvoldoende”, aldus Annouri.

 

Recent onderzoek toont aan dat 17 procent van de vrouwen in hun jonge jaren te maken kreeg met een of andere vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Groen doet naast de oproep tot een bijzondere commissie ook een reeks concrete voorstellen. “Maak subsidies voor federaties afhankelijk van een proactief beleid rond grensoverschrijdend gedrag. Maak een bewijs van goed gedrag en zeden verplicht voor sportbegeleiders die werken met minderjarigen. Zorg voor vertrouwenspersonen waardoor de drempel voor slachtoffers die met hun verhaal naar buiten komen zo laag mogelijk wordt. Deze moedige getuigenissen zijn helaas nog maar het topje van de ijsberg, er zijn nog te veel verhalen die onder de oppervlakte blijven”, besluit Annouri.

Huurwaarborg: "Homans moet niet armen, maar armoede bestrijden"

Huurwaarborg: "Homans moet niet armen, maar armoede bestrijden"di, 2017-05-30 Lees voor

Vandaag raakt bekend dat minister Homans de huurwaarborg wil optrekken van twee naar drie maanden. Groen vindt dat de minister de echte problemen negeert. 

An MoerenhoutVlaams parlementslid

“De armoede onder huurders is vandaag onaanvaardbaar hoog. Dat net de minister van armoedebestrijding de drempel tot de huurmarkt voor kwetsbare huurders verhoogt is des te pijnlijker. Minister Homans heeft als minister van wonen nochtans één van de hefbomen in handen om armoede aan te pakken”, aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout.

 

De voorbije weken regende het berichten over de onaanvaardbaar hoge armoede in Vlaanderen. In Vlaanderen moeten meer dan 170.000 kinderen in kansarmoede leven, dat is 39 procent van de Vlaamse leerlingen. Bovendien neemt de kansarmoede in Antwerpen het meeste toe. “Het huurdecreet, dat minister Homans binnenkort bekend moet maken, kan een waardevolle hefboom zijn om de armoede onder kinderen, leerlingen en volwassenen te laten afnemen. Onderzoek toont aan dat de hoge huurprijzen steeds vaker een reden zijn om in armoede te belanden. Het zou de prioriteit moeten zijn van deze minister van wonen en armoedebestrijding, maar het is het niet. In plaats ervan poneert ze voorstellen dat het nog moeizamer zal maken voor kwetsbare huurders op de huurmarkt.”

 

Groen vindt het verhogen van de huurwaarborg een voorbeeld van ondoordacht beleid. “Mensen in armoede zijn meestal aangewezen tot de huurmarkt en vinden het nu al een zware karwei om een huurwaarborg van twee maanden bijeen te sprokkelen. Te meer omdat het soms niet gemakkelijk is om de huurwaarborg van de vorige verhuurder snel en zonder problemen terug te krijgen. In plaats van de armen te bestrijden zou de minister beter de armoede bestrijden”, besluit Moerenhout.

 

Calvo: "Heeft Bracke dan niets geleerd?"

Calvo: "Heeft Bracke dan niets geleerd?"di, 2017-05-30 Lees voor

Groen-fractieleider Kristof Calvo, lid van de werkgroep politieke vernieuwing, reageert verontwaardigd op de uitspraken van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) deze ochtend bij RTBF radio. Terwijl de werkgroep zich nog volop buigt over het thema, kondigt Bracke al aan dat hij zal blijven cumuleren. Hij herhaalt nog eens zijn fameuze uitspraak dat belangenconflicten eigenlijk een goede zaak zijn.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Heeft Bracke dan niets geleerd? Zijn bijbaantjes waren mee de aanleiding van de werkgroep. Nu wil hij dat alles bij het oude blijft. Terwijl we nog volop aan het onderhandelen zijn over dit thema, komt hijzelf met een veto in de media”, aldus Calvo.

  

 Groen heeft zelf een voorstel uitgewerkt om het Kamervoorzitterschap helemaal te vernieuwen. “Voor ons was het aanvaardbaar dat de Kamervoorzitter evenveel zou verdienen als de premier. Het is immers een belangrijke functie in onze democratie. Maar dan wel geen cumul meer. Bracke wil nu de twee:  het loon van de premier en blijven mandaten en vergoedingen combineren alsof hij een gewoon parlementslid is. Dat kan uiteraard niet”, legt Calvo uit.

  

 Calvo hekelt ook Brackes poging om de werkzaamheden van de werkgroep politieke vernieuwing nog te bemoeilijken. “In de werkgroep zoeken we vanuit de oppositie naar oplossingen samen met de meerderheid. Dat is al niet eenvoudig. Te vaak stuiten we op een veto van één van de meerderheidspartijen. Nu zijn er ook nog eens deze uitspraken van Bracke, nota bene de Kamervoorzitter zelf. Bracke maakt het de werkgroep zo wel heel moeilijk. Zo iemand verdient het eigenlijk niet om de Kamer te leiden”, aldus Calvo.

Zellik krijgt ecologische samentuin

Zellik krijgt ecologische samentuin Lees voor

De volkstuinen in Zellik ondergaan een grondige metamorfose, na er jaren verwaarloosd bij te liggen. Het terrein wordt een ecologische samentuin.

Tientallen vrijwilligers saneren samen het overwoekerde gebied en toveren het om tot een prachtige tuin.

Er komen hoogstammige fruitbomen, inheemse bessenstruiken, houtkanten en twee poelen.

'De koppeling van een natuurvriendelijke inrichting aan een samentuin creëert meer biodiversiteit', weet gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant Tie Roefs (Groen). 'Dat is goed voor koestersoorten zoals amfibieën en maakt de tuin meer klimaatbestendig.'

Deze zomer bouwt de Vlaamse Landmaatschappij nog een gemeenschapslokaal met een groendak, een serre en een gemeenschappelijk tuinhuis.

Het beheer van de tuin is in handen van Groenten uit Zellik, een werkgroep van Velt Asse. Ze willen met de samentuin werken aan de sociale cohesie, buurtvorming en integratie in Zellik.

Tie RoefsGedeputeerde Feiten
 • 30 mei 2017
 • Zellik
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Geef scholen financiële prikkel als ze diversiteitscijfers halen

Geef scholen financiële prikkel als ze diversiteitscijfers halenza, 2017-05-20 Lees voor

Hoe ziet het beroep van leerkracht er uit in de 21ste eeuw? En wat heeft die leerkracht nodig? Om het antwoord te vinden op deze vragen bracht Groen een 150-tal leerkrachten samen in het Vlaams Parlement voor een Open Parlement over het onderwijs.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Onderwijs

Elisabeth Meuleman (Groen): "Er kwamen tal van vernieuwende en verrassende ideeën boven. Eén van de voorstellen gaat over de diversiteit van ons lerarenkorps. Ons lerarenkorps is te wit, en dat houdt onderwijsongelijkheid in stand. Beloon scholen als ze Vlaamse streefcijfers halen middels een financiële prikkel." 

De middag leverde heel wat bruikbare ideeën op, zoals dat van een 40-jarige, permanente lerarenopleiding, in plaats van de huidige 3 jaren. "Leerkracht zijn is een constant leerproces. Investeer dus in nascholing en vorming. Geen kleine workshops en nascholingsinitiatieven van een halve dag maar professionalisering en expertise delen", stelt Meuleman. Daarnaast bleek ook overduidelijk de nood aan ondersteuning van jonge leerkrachten. Een jaar aanvangsbegeleiding naar Schots model voor elke startende leerkracht zou daar een antwoord kunnen bieden.

"Goede ideeën en diverse stemmen uit het onderwijsveld verdienen een megafoon. We kregen enorm veel positieve reacties. Leerkrachten staan blijkbaar te popelen om mee na te denken over hun beroep en om te leren van elkaar", aldus Meuleman. Het was voor de aanwezigen een heel inspirerende en dynamische dag. Het toont ook dat het lerarenloopbaanpact geen uitstel meer verdraagt. "Als minister Crevits het pact blijft uitstellen komen we er zelf mee”, besluit Meuleman. Ze zal daartoe binnenkort een initiatief indienen in het parlement.

Voedselverspilling schreeuwt om Europese aanpak

Voedselverspilling schreeuwt om Europese aanpak16 mei, 2017 Lees voor

Het Europees Parlement vraagt om de voedselverspilling drastisch te verminderen en een Europees Jaar tegen voedselverspilling uit te roepen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is blij: “Dit rapport vraagt terecht dat de Europese Unie de strijd tegen voedselverlies opdrijft.”

De Europese Rekenkamer gaf in een recent rapport al aan dat de Europese Commissie niet ambitieus genoeg is en dat er nood is aan een meer gecoördineerd beleid en bindende doelstellingen om het voedselverlies te verminderen.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Momenteel wordt 30% tot 50% van al het voedsel gewoon weggegooid of gaat het verloren ergens in de voedselketen. Zowel aan de lidstaten als aan de Commissie vragen we opnieuw om maatregelen te nemen die het verlies met 30% verminderen tegen 2025 en halveren tegen 2030, in vergelijking met 2014.  Reeds in dat jaar 2014 lag er zo’n actieplan klaar op Europees niveau, maar door allerlei lobby’s werd dat in de kiem gesmoord en nooit gepubliceerd.”

Staes: “De Europese beleidsmakers moeten een vuist durven maken tegen de industriële landbouwlobby die stelt dat alleen zij de wereld kunnen voeden en dat we meer voedsel moeten produceren. Onze eerste prioriteit om voldoende voedsel te produceren op een duurzame manier moet liggen op het vermijden van overschotten en verliezen. En niet in het verder intensifiëren van de productie of het blijven gebruiken van de milieubelastende methodes die er nu zijn.”

In het rapport worden de Europese Raad en de Commissie ook gevraagd na te denken over een Europees jaar tegen voedselverspilling.

"Stop de goednieuwsshow en investeer echt in het basisonderwijs"

"Stop de goednieuwsshow en investeer echt in het basisonderwijs"16 mei, 2017 Lees voor

Uit een studie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt dat de sterke groei van de leerlingenaantallen en de besparingen in het onderwijs van de Vlaamse regering de kwaliteit van het onderwijs sterk schaadt. Groen roept de Vlaamse regering op om het roer om te gooien en echt te investeren in het basisonderwijs. 

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

“Dit ontmaskert het zwakke beleid van de Vlaamse regering: goed nieuw shows maar amper echte investeringen. Onder minister Crevits (CD&V) daalt de kwaliteit van ons onderwijs, en daar zijn leerkrachten en leerlingen de dupe van.  Het algemeen niveau zakt, en de ongelijkheid neemt jaar na jaar toe”, stelt Elisabeth Meuleman, onderwijsspecialiste van Groen. 

 

Voor Groen toont de studie aan dat de 'kaasschaaf'-methode, die al jarenlang wordt toegepast op het onderwijs, desastreuze gevolgen heeft. “Deze regering durft een gedeeltelijke desindexering nog als groei verkopen ook - er kopen immers netto middelen bij - maar ze volgen de inflatie en het leerlingenaantal niet. Gevolg: jaren en jaren van toepassing van deze 'kaasschaafmethode' snijdt ondertussen echt in het vlees van het onderwijs.”

 

Meuleman roept de minister op om de loze beloftes achterwege te laten en een plan op tafel te leggen met concrete financiële maatregelen. “Ons basisonderwijs heeft dringend nood aan zuurstof. In zoveel scholen staat het water aan de lippen. Leerkrachten kopen zelf schoolmateriaal, en moeten noodgedwongen hun kostbare tijd steken in eetfestijnen, koekjesverkopen en tombola’s. Die lovenswaardige initiatieven houden hen weg van hun kerntaak. Enkel met concrete structurele investeringen in het onderwijs kunnen we de kwaliteit ervan blijven verzekeren”, besluit Meuleman.

 

Betaalstaking garandeert mobiliteit, minimale dienstverlening niet

Betaalstaking garandeert mobiliteit, minimale dienstverlening niet15 mei, 2017 Lees voor

De regering-Michel is dicht bij een akkoord over de minimale dienstverlening bij het spoor, in het geval van een staking bij de NMBS. Groen vindt dit een weinig realistische piste en stelt voor om de betaalstaking verder te onderzoeken. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“De regering wil nog maar eens een symboolmaatregel goedkeuren. De ‘minimale dienstverlening light’ zal de reizigers een vals gevoel van mobiliteit geven, aangezien op zo’n moment enkel de grote lijnen bediend zullen worden, en dan nog onregelmatig”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen). Groen roept minister van mobiliteit Bellot (MR) op om advies te vragen aan de sociale partners over de invoering van de betaalstaking.

 

Voor Van Hecke moet de regering verder durven kijken dan een paar maatregelen die goed klinken, maar geen echte oplossing bieden. “Bij zo’n minimale dienstverlening light worden enkel de grote lijnen bediend. Mensen die van of naar een kleiner station reizen, zullen nog steeds even gefrustreerd zijn. Bovendien zullen die paar treinen overvol zitten, en zullen reizigers niet altijd kunnen opstappen, laat staan een zitplaats vinden. Dit voorstel leidt alleen tot meer frustratie en ergernis”, aldus Van Hecke.

 

Groen schuift opnieuw een eigen voorstel naar voor: de betaalstaking. “Vernieuw de overlegstructuren en maak andere vormen van stakingen, zoals betaalstaking, wettelijk mogelijk. Zo kan het personeel een sterk signaal geven aan werkgever en regering zonder de treinreizigers, hun eerste bondgenoten, te treffen”, besluit Van Hecke.

 

Superministerraad: "Oude wijn in nieuwe zakken"

Superministerraad: "Oude wijn in nieuwe zakken"15 mei, 2017 Lees voor

De regering-Michel heeft in een poging zichzelf opnieuw te lanceren een reeks bestaande maatregelen in een nieuw jasje gestopt. Voor Ecolo-Groen is het resultaat van de zogenaamde ‘superministerraad’ veel symboliek, maar weinig netto veiligheid voor de burger. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“De veiligheid van de bevolking is er dit weekend amper op vooruit gegaan. De regering-Michel mist nog maar eens een kans om echte hervormingen door te voeren, en beperkt zich grotendeels tot reeds afgesproken maatregelen”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen).

 

Van Hecke betreurt de hoge mate van symboliek bij de meeste maatregelen. “Deze maatregelen worden niet getoetst op effectiviteit, maar op communicatieve weerklank. Voorstellen als het inzetten van burgerinfiltranten en de invoering van de beveiligingsperiode klinken misschien goed, maar zijn niet doordacht of creëren een averechts effect”, aldus Van Hecke. Hij hekelt ook het feit dat een superministerraad nodig is voor logische beslissingen, zoals een nieuw gebouw voor het Crisiscentrum of het gezamenlijke huisvesten van dienst PNR en cybercriminaliteit. “Heeft de regering daar een superministerraad voor nodig?”, vraagt Van Hecke zich af.

 

Ecolo-Groen betreurt dat deze ministerraad niet is aangegrepen om ook moeilijkere knopen door te hakken. “Op vlak van de aanpak van deradicalisering in de gevangenissen is er geen vooruitgang geboekt.  Ook over een strengere strijd tegen de illegale wapenhandel of de financiering van terrorisme wordt met geen woord gerept, evenmin over een versterking van preventie, bv door het versterken van de rol van de wijkagent. Op vlak van veiligheid is de burger er amper op vooruit gegaan. Een gemiste kans”, besluit Van Hecke.

 

In onze muil geen zwerfvuil

In onze muil geen zwerfvuil Lees voor

In onze muil geen zwerfvuil! Met die opvallende slogan slaan het Algemeen Boerensyndicaat en Groen in Oudenaarde de handen in elkaar. Ze gaan de strijd aan tegen rondslingerende blikjes, flessen, glas en verpakkingen in de bermen, weiden en akkers.

Dat is nodig, want jaarlijks verliezen de Vlaamse boeren honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil.

‘Het kan niet dat dieren sterven en landbouwers economische schade lijden door onverantwoordelijk en asociaal gedrag’, zegt Groen-gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman.

In hun actieplan vragen het Boerensyndicaat en Groen aan de gemeenteraad om een affichecampagne te lanceren. Daarmee willen ze inwoners en toeristen bewust maken van de gevolgen van zwerfafval.

Samen met straatvrijwilligers willen ze bovendien de gemeente opkuisen.

Tot slot roepen ze het bestuur op om repressief op te treden als dat nodig is.

Elisabeth zet het initiatief ook op de agenda van het Vlaams Parlement. Ze zal een voorstel indienen om statiegeld op blikjes en PET-flessen in te voeren.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Feiten
 • 15 mei 2017
 • Oudenaarde
Andere realisaties
 • Tom Van Bel

  In Bornem komen appelplukkers met hun overtollig fruit naar de markt en gaan met appelsap terug naar huis. "Wereldschokkend is het niet, maar wel gezellig én efficiënt", zegt Tom van Bel, de groene schepen in Bornem. "En bovendien een goed idee voor vele andere steden en gemeenten". 

  Meer
 • Marina De Bie

  Binnenkort samen tuinen project van start in Mechelen met kansarmen in de binnenstad.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  In Molenbeek kunnen leerlingen die dat willen vanaf volgend jaar elke middag vegetarisch eten. Het initiatief komt er vooral op vraag van de ouders. Alle maaltijden - met vlees en vegetarisch - worden bovendien beter voor het milieu. "We toetsen alle maaltijden voortaan aan een duurzaamheidsclausule", vertelt Molenbeeks schepen van duurzaamheid Annalisa Gadaleta (Groen).

  Meer
Meer realisaties

Femma wint trofee voor werkbaar werk

Femma wint trofee voor werkbaar werk12 mei, 2017 Lees voor

Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat gezonde en gelukkige werknemers de sleutel tot succes zijn. Overal duiken er ideeën op om werk anders te organiseren. Groen-Kamerlid Evita Willaert ging op zoek naar de pionier op het vlak van werkbaar werk. Femma sleepte de trofee in de wacht.

Evita WillaertFederaal parlementslid

Iedereen kon bedrijven en organisaties nomineren voor de trofee voor werkbaar werk. Uiteindelijk kreeg vrouwenvereniging Femma de meeste publieksstemmen. "Een terechte winnaar", vindt Willaert. "Je moet werkbaar werk ook toepassen op de werkvloer. Femma doet dat: zij zetten zich in om het werk écht anders te organiseren."

Femma verlegde de focus van controle op tijd en plaats naar resultaatgericht werken. Bovendien werken ze sinds kort in een vlakke organisatiestructuur. Eva Brumagne, algemeen directeur van Femma: "Vertrouwen en vrijheid zijn essentieel voor werkbaar werk. Iedereen zit aan het stuur van de eigen loopbaan."

Brumagne benadrukte dat ook de andere genomineerde organisaties baanbrekende inspanningen doen voor werkbaar werk. Ze bedankte ook Groen om werkbaar werk op de agenda te zetten en te houden.

Dilbeek test mobiel recyclagepark

Dilbeek test mobiel recyclagepark Lees voor

In Dilbeek rijdt het recyclagepark tegenwoordig rond in gemeente. Eerste stop in het proefproject is de Reinaertwijk in Groot-Bijgaarden.

Voor veel inwoners van de Reinaertwijk is naar het recyclagepark gaan niet vanzelfsprekend. Ze zijn bijvoorbeeld wat ouder, zijn slecht te been, of ze zijn nieuw in de gemeente en zoeken hun weg nog. "Op deze manier leren de buurtbewoners de werking van het recyclagepark kennen," legt schepen van Milieu Karel De Ridder (Groen-sp.a) uit.

De gemeente Dilbeek, Haviland, het buurtwerk, Televil en Providentia informeerden de bewoners van de Reinaertwijk op voorhand over de komst van het mobiele recyclagepark. Zo konden ze hun spullen verzamelen.

Ook de Kringwinkel was aanwezig om ingeleverde spullen een nieuw leven te geven. Dit is niet enkel een erg sociaal project, ook het milieu vaart er wel bij. Restafval wordt immers nog steeds verbrand. Dat is duur voor de gemeente en haar bewoners en bovendien erg vervuilend. Door zoveel mogelijk spullen uit de restzak te houden en juist te recycleren worden zowel het milieu als het gemeentebudget gespaard.

Karel De Ridder Feiten
 • 12 mei 2017
 • Dilbeek
Andere realisaties
 • Joost Venken

  Groen schepen en huisarts Toon Hermans (60) maakte op dinsdag 28 januari 2014 zijn laatste gemeenteraad mee. Sinds 1994 was hij schepen in Hasselt. Joost Venken wordt zijn opvolger.

  Meer
 • Erwin Goethals

  Groen schepen Erwin Goethals uit Maldegem is trots op de sociale en milieuvriendelijke fiscale hervorming die mét Groen in het bestuur doorgevoerd werd. Zowel Erwin als zijn groene collega en ocmw-voorzitter Stefaan Standaert maakten van het groene én het sociale een punt tijdens de vorming van het bestuursakkoord.

  Meer
 • Jenne Meyvis

  Raap je zwerfvuil op, ruim je sneeuw, wied je onkruid op straat of ga je huisvuil gaat sorteren op het containerpark, dan kan je daar voortaan voor beloond worden in Hemiksem

  Meer
 • Tom Roovers

  De openbare netheid in Tienen laat te wensen over: vooral de omgeving van glasbollen en bankjes in de binnenstad worden door enkelen bijna dagelijks gebruikt als stortplaats. In de stadsrand bevuilen verlaten mobilhomes, roestende opslagtanks, grasmaaiers en wasmachines de natuur én het uitzicht. Schepen voor Afvalbeleid en Milieu Tom Roovers wil het imago van de stad oppoetsen.

  Meer
Meer realisaties

Beledigingen van Schauvliege helpen natuur noch boeren vooruit

Beledigingen van Schauvliege helpen natuur noch boeren vooruit09 mei, 2017 Lees voor

Groen reageert verbijsterd op de uitspraken van minister Schauvliege in Knack. Daar verwijst ze naar biologische landbouwers als “keuterboerkes” en valt ze milieuvereniging Natuurpunt frontaal aan. “Wat heeft minister Schauvliege eigenlijk tegen het milieu? Waarom zoekt ze de confrontatie met biologische boeren en met natuurverenigingen? Dergelijke uitspraken zijn een minister onwaardig”, stelt Björn Rzoska, Vlaams fractieleider (Groen). Rzoska vraagt zich af of de minister namens de regering spreekt in deze.

 

 

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Rzoska vindt de houding van Schauvliege een minister onwaardig. “Door bruggen op te blazen, te beledigen en te polariseren helpt Schauvliege noch onze leefomgeving, noch de boeren vooruit. Schauvliege zet boeren onderling tegen elkaar op, om haar desastreuze landbouwbeleid te verbergen. In plaats van oplossingen te formuleren creëert ze alleen polarisatie”, aldus Rzoska.

 

 

 

Groen vindt het parcours dat minister Schauvliege op natuurbeleid heeft gereden teleurstellend. Toch heeft ze kritiek op milieuorganisaties die dat aankaarten. “Het is erg kort door de bocht om de brede kritiek op haar beleid te gaan herleiden tot enkele milieuorganisaties. In plaats van milieuorganisaties en boeren te beledigen kan ze beter naar de feiten kijken. Onder minister Schauvliege is Vlaanderen een netto-ontbosser. Dit beleid wil de Vlaming niet”, besluit Rzoska.

 

Evaluatie 10 jaar antidiscriminatiewetten: "Werk aan de winkel"

Evaluatie 10 jaar antidiscriminatiewetten: "Werk aan de winkel"10 mei, 2017 Lees voor

Vandaag publiceert Unia haar evaluatie van 10 jaar antidiscriminatiewetgeving. Groen is tevreden dat die evaluatie er eindelijk ligt. Uit de evaluatie blijkt echter dat de antidiscriminatiewetgeving in de praktijk vaak dode letter is gebleven. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“Het bilan van de centrumrechtse regeringen is ontgoochelend. Met deze evaluatie heeft Staatssecretaris Demir huiswerk tot het einde van de legislatuur. De strijd tegen discriminatie en racisme vormt het speerpunt van het inclusief burgerschap dat we allemaal nastreven”, stelt Evita Willaert, kamerlid (Groen). Willaert wil dat de regering nog voor de zomer stappen vooruitzet op vlak van discriminatie op de arbeidsmarkt.  

 

Unia schuift duidelijk praktijktesten naar voor als onderdeel van het handhavingsbeleid bij de inspectiedienst. “De maatschappelijke roep om praktijktesten klinkt steeds luider. Dat de regering daar doof voor blijft toont aan dat ze discriminatie niet serieus neemt”, stelt Willaert. Daarnaast pleit Unia ook voor positieve actie. “Toen ons land in 2007 een nieuwe antidiscriminatiewetgeving invoerde, voorzag die ook een koninklijk besluit over positieve actie. Tien jaar later blijkt dat dode letter. Ook daar zal staatssecretaris Demir een inhaalbeweging moeten doen”, aldus Willaert.

 

Groen schuift naast de invoering van praktijktesten ook andere voorstellen naar voor in de strijd tegen discriminatie. Willaert: “De toegang tot justitie voor slachtoffers van discriminatie moet worden verbeterd. Dat komt onder meer omdat dergelijke klachten niet serieus genoeg worden genomen. De politiek moet daarin het voorbeeld geven.” Daarnaast pleit Groen voor de mogelijkheid tot class action, een collectieve vordering om discriminatie aan te klagen. “We moeten de slachtoffers versterken in plaats van hen te culpabiliseren, zoals sommige meerderheidspartijen doen”, besluit Willaert.

 

Doorlichting partijprogramma's: Groen laat verkiezingsprogramma doorrekenen

Doorlichting partijprogramma's: Groen laat verkiezingsprogramma doorrekenen09 mei, 2017 Lees voor

Op voorstel van Ecolo-Groen werd er in 2014 beslist om de programma’s van de verschillende partijen door te laten rekenen door het Planbureau. Groen-Voorzitster Meyrem Almaci wil niet dat deze belofte sneuvelt. 

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

“Het is een schande dat dit nu wordt afgevoerd met een drogreden. Het moet maar eens definitief gedaan zijn met het voorstellen van loze beloftes. In Nederland kan het, er is dus geen enkele reden waarom dit hier niet zou lukken”, stelt Almaci. Als de meerderheidspartijen de beslissing terug draaien, dan laat Groen haar eigen programma doorrekenen door een onafhankelijke instelling.

 

Traditionele partijen kampen met een geloofwaardigheidsprobleem. De kiezers moeten vertrouwen hebben dat de voorstellen ook realiseerbaar zijn. Almaci: “De politiek in zijn geheel wint als het Planbureau de programma’s onder de loep neemt. Toezicht op de haalbaarheid van partijprogramma’s en transparantie daarover kunnen het vertrouwen in de politiek voor een stuk herstellen.” Groen verwijst naar Nederland, waar de  verkiezingsprogramma's van partijen al jaren gecontroleerd door het Centraal Planbureau. “Daar blijkt het wel haalbaar. Het Planbureau maakt de resultaten gewoonlijk enkele weken voor de verkiezingen bekend. Dat kan ook in België.”

 

N-VA stelde eerder al bij monde van kamerlid Inez De Coninck dat het Planbureau daar de middelen niet voor zou hebben. Voor Almaci is dit een kwestie van prioriteiten. “Het is de letter van de wet. Aan de uitvoerende macht de taak om de wet ook uit te voeren. Het is erg goedkoop dat de meerderheid verstopt achter dat soort flauwe argumenten. Dit zou een prioriteit moeten zijn.” Als de meerderheid toch weigert het Planbureau van voldoende middelen te voorzien, zal Groen het verkiezingsprogramma laten doorrekenen door een onafhankelijke instantie. “Hopelijk volgen andere partijen dan ons voorbeeld”, besluit Almaci.

 

Turnhout tweede groenste stad van Europa

Turnhout tweede groenste stad van Europa Lees voor

Op één jaar tijd viel Turnhout maar liefst vier keer in de prijzen voor hun groenbeleid. Zo sleepten ze de zilveren medaille van de prestigieuze Entente Florale in de wacht. Daardoor mag Turnhout zich de tweede groenste stad van Europa noemen.

De Europese wedstrijd bekroont steden en gemeenten die de leefkwaliteit vergroten met een kwaliteitsvol groenbeleid.

Ook hun stadsboerderij werd bekroond omdat ze milieubeleid en sociale integratie aan elkaar knoopt.

Het Natuurpuntmuseum kreeg dan weer een 'special achievement' voor hun mooie ecologische tuin, die binnenkort opengesteld wordt voor het grote publiek.

Natuurlijk ontbreekt ook de Grote Markt niet in het rijtje. De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen riep het plein uit tot Mooiste Stadsplein van Vlaanderen.

De kerktuin op dat plein ging lopen met de Openbaargroen-Award. Een hele opsteker voor het bestuur, want vijf jaar geleden was het kerkplein nog een grote parking.

Astrid Wittebolle Feiten
 • 09 mei 2017
 • Turnhout
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Pagina's