Nieuwsoverzicht Groen

Kamsalamanders gespot in Kruibeke

Kamsalamanders gespot in Kruibeke Lees voor

De poelenwerkgroep van Kruibeke trof zeven uiterst zeldzame kamsalamanders aan in één van de poelen die de gemeente rijk is.

De poelenwerkgroep spotte de kamsalamanders tijdens een bezoek aan een hoogspanningspost van netbeheerder Elia. Met hulp van de werkgroep, de gemeentelijke technische dienst, Regionaal Landschap Schelde-Durme en Elia werden daar zes poelen aangelegd. Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek en de poelen worden niet vervuild, dus is het de ideale plek voor de salamanders.

'Het is de eerste keer dat we zoveel kamsalamanders tegenkomen', benadrukt Robbert Schepers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. 'We vonden verder ook nog een boel andere dieren. Het poelennetwerk is echt een opsteker voor de biodiversiteit.'

Groen-burgemeester Jos Stassen vult aan: 'We willen met het gemeentebestuur mensen samenbrengen om voor de natuur te zorgen. Daarom voorzien we geld voor Kruibekenaren die een poel willen aanleggen of herstellen.'

Jos StassenBurgemeester van Kruibeke Feiten
 • 14 jul 2017
 • Kruibeke
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Groen hoopt op nationale navolging registratiesysteem politie Mechelen

Groen hoopt op nationale navolging registratiesysteem politie Mechelendi, 2017-07-11 Lees voor

De Mechelse politie wil een voortrekker zijn in het tegengaan van etnische profilering, en is gestart met de registratie van elke identiteitscontrole. Groen is tevreden over de maatregel en wil dat deze uitgebreid wordt naar andere politiezones. 

 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“Dit is een belangrijk en noodzakelijk initiatief, dat navolging verdient. Groen heeft dergelijk initiatief ook voorgesteld als aanbeveling in het laatste luik van de commissie aanslagen. Dit kan een manier zijn om het vertrouwen tussen politie en bevolking te versterken”, stelt Stefaan Van Hecke (Groen). Hij roept minister Jambon (N-VA) op om het Mechelse project nationaal op te volgen en navolging te geven.

De politiezone van Mechelen-Willebroek is het eerste politiekorps in ons land dat dergelijke registraties doet. “Dit experiment kan erg leerrijk zijn”, stelt Van Hecke. “Transparantie en dialoog zijn een essentieel onderdeel van goed politiewerk. Die registraties zijn geen motie van wantrouwen aan de politie, maar wel een manier om vertrouwen te versterken en de problematiek in kaart te brengen. Initiatieven die de politie dichterbij de burger brengen, daar heeft iedereen baat bij.”

Groen hoopt dat andere politiezones zullen volgen en kijkt naar minister Jambon voor een initiatief. “Meer veiligheid is een gedeelde doelstelling. Daar horen preventieve en repressieve maatregelen bij. Het evenwicht daarbij is belangrijk. Al te vaak wordt soms verwezen naar overdreven en systematische controles. Etnische profilering is een probleem dat niet mag worden ontkend. Deze registratie kan nuttig zijn om na te gaan of die klachten al dan niet terecht zijn”, besluit Van Hecke. “Tevens vragen we dat klachten steeds ernstig worden onderzocht en ook het Comité P daar zijn rol in speelt.”

 

Brussel voorloper in strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Brussel voorloper in strijd tegen discriminatie op arbeidsmarktdo, 2017-07-06 Lees voor

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. Brussels fractieleider en voortrekker Bruno De Lille (Groen): “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken. In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. Brussels fractieleider en voortrekker Bruno De Lille (Groen): “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken. In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Na de aanvankelijke weigering van minister Gosuin om praktijktesten in Brussel in te voeren, organiseerde het Brusselse Parlement onder impuls van Groen en Ecolo hoorzittingen over dit thema. Daardoor kwam het debat in een stroomversnelling. Fractieleider Bruno De Lille (Groen): “We hebben wetgevende initiatieven genomen en hoorzittingen met experts georganiseerd. Daaruit bleek dat de drempels die de meerderheid zag, wel degelijk overwonnen konden worden. Dat de minister ons nu uiteindelijk volgt, is mooi en geeft blijk van voortschrijdend inzicht. Dit is een grote stap voorwaarts. Nu moet de inspectiedienst ook voldoende middelen krijgen om de praktijktesten en mystery calls uit te voeren.”

Doorzetten

De groenen vragen nu dat de Brusselse regering doorzet. Fractieleiders voor Ecolo, Zoé Genot: “De inspectie werkt reactief, dat wil zeggen: na klachten op basis van sterke vermoedens. De volgende stap is proactieve inspectie. Dat zal nodig zijn, want discriminatie gebeurt steeds meer verborgen.”

Groen en Ecolo wijzen er tot slot op dat Brussel terecht trots mag zijn. “Noch in Vlaanderen, Wallonië of federaal staat men al zo ver in de strijd tegen discriminatie. Brussel is hier voortrekker en we hopen dan ook dat ons voorbeeld gevolgd zal worden.”

"Voor uw eigen programma uit in plaats van luchtkastelen te bouwen"

"Voor uw eigen programma uit in plaats van luchtkastelen te bouwen"wo, 2017-07-05 Lees voor

CD&V-vicepremier Kris Peeters wil tegen 2025 volledige tewerkstelling in België. Peeters kopieert zo de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in september met die belofte naar de kiezer trekt. Groen-Kamerlid Evita Willaert wil de Minister suggereren om eerst de doelstelling voor déze legislatuur ernstig te nemen, vooraleer te dromen van 2025. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“Het enige cijferdoel dat deze regering zicht stelde was om tegen het einde van de legislatuur 73,2% van de bevolking aan het werk te hebben. Dat is véél minder dan 100%, maar zelfs dat wordt steeds meer utopisch. Hoewel de conjunctuur goed draait, blijft het aandeel werkende Belgen haperen op een niveau tussen 67 en 68%. Volgens de laatste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau zal de werkzaamheidsgraad in 2020 niet hoger liggen dan 70 %. Terwijl in Europa in de werkzaamheidsgraad groeide van 68 naar 71% Kris Peeters zou dus beter zijn eigen programma voor de komende 2 jaar uitvoeren, in plaats van luchtkastelen te bouwen voor binnen 8 jaar.”

De Minister wilt de werkloosheidsgraad laten zakken naar 3%. Groen is uiteraard voorstander, maar dan wel door die werklozen aan een job te helpen. Niet op de manier waarop deze regering de werkloosheid doet zakken. Door jongeren geen uitkering meer te geven en meer mensen te schorsen. De doorstroom naar werk blijft lager dan ooit (op basis van VDAB cijfers), de doorstroom naar het OCMW is nooit hoger geweest. Als de werkloosheid met 4,6 procentpunt zakt (van 7,6 naar 3), maar gelijk het aantal leefloners met 4,6 procentpunt stijgt zijn we als samenleving geen stap verder. 

Verder laat de Minister nog optekenen dat België een banenplan nodig heeft. Evita Willaert: “Daar zijn we het over eens, maar wie was de laatste 3 jaar verantwoordelijk voor het uitwerken van een banenplan? Wat we kregen is een lineaire lastenverlaging voor alle banen (van 33 naar 25%) in plaats van een gerichte lastenverlaging op de lage lonen. Waardoor de banencreatie niet het Europese niveau haalde. Wat we kregen zijn minijobs in de horeca voor mensen die al ergens werken in plaats van banen voor mensen die werkloos zijn. Waardoor het aandeel werkende Belgen niet toeneemt. Geeft Kris Peeters nu aan dat we deze legislatuur eigenlijk niets meer moeten verwachten? Krijgt dit land pas tegen 2025 mensen aan het werk? Als er een volgende regering een echt banenplan heeft uitgewerkt?”

 

Bestuur hertekent Anzegem

Bestuur hertekent Anzegem Lees voor

Groot-Anzegem gaat een nieuw tijdperk in. De gemeenteraad keurde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed.

Zes voormalige textielsites krijgen een nieuwe bestemming. Zo stond de site Reynaert/Pouleyn in de Beukenhofstraat ingetekend als zwaar milieubelastende industrie, pal tussen verschillende woonzones. Zwaar vrachtverkeer en heel wat overlast dreigden voor de omwonenden, die 703 bezwaarschriften indienden tegen een nieuw project. Het gemeentebestuur luisterde naar hen.

'De site krijgt een andere bestemming', vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Jeremie Van Eeckhout (Groen). 'Zwaar milieubelastende industrie hoort niet in een woonzone. Firma's kunnen zich er nog steeds vestigen, maar wel onder strenge milieu- en mobiliteitsvoorwaarden.'

Ook de industriezone aan de Mekeirleweg wordt hertekend. 'Het wordt een zone waar maximum zes bedrijven terechtkunnen met een lokale bedrijvigheid. Geen zware industrie dus.'

Eerder onderging ook de site Doutreloigne een gelijkaardige behandeling. Daar worden een tiental ambachtelijke bedrijven gecombineerd met een groene zone en gezinswoningen.

Jeremie VaneeckhoutNationaal ondervoorzitter Feiten
 • 06 jul 2017
 • Anzegem
Andere realisaties
 • Tie Roefs

  De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met een ambitieus klimaatplan. Tegen 2040 moet de provincie klimaatneutraal zijn. "We willen de Europese doelstellingen sneller realiseren dan 2050", vertelt gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid Tie Roefs (Groen). De provincie wil een voorbeeld zijn voor gemeenten en spoort de Vlaamse en federale overheid aan tot actie.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
 • Marina De Bie

  Mechelen houdt haar positie als duurzaamste stad stevig vast. Ook dit jaar krijgt de stad van de Vlaamse overheid de hoogste score voor haar milieuplannen. Da's goed nieuws voor Mechelen, maar ook voor groene schepen en vaste waarde Marina De Bie.

  Meer
Meer realisaties

Chaos M-decreet: Groen komt met spoedresolutie

Chaos M-decreet: Groen komt met spoedresolutiewo, 2017-07-05 Lees voor

Zoals eerder gewaarschuwd heerst er totale chaos rond de implementatie van het M-decreet. Begin deze week oordeelde een rechter dat drie slechtziende kinderen recht hebben op extra uren begeleiding in het gewoon onderwijs. Voor Groen is deze chaos onaanvaardbaar, en dus dienen Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman en fractieleider Björn Rzoska vandaag een voorstel tot spoedresolutie in bij het Vlaams Parlement. “Het is één grote chaos. Ouders weten niet of hun kind speciale begeleiding krijgt, leerkrachten weten niet of ze aan de slag kunnen. Met onze spoedresolutie moet een einde komen aan die chaos en onzekerheid”, stelt Meuleman. 

 

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Onderwijs

Dat ouders via een rechter inclusief onderwijs moeten afdwingen, is erg tekenend voor de problemen die zich nu stellen, vindt Groen. Die spoedresolutie van Groen heeft drie hoofddoelen: het recht op inspraak voor ouders verankeren, voldoende middelen vrijmaken en de chaos op het terrein de kop indrukken. Inclusief onderwijs is een internationaal erkend recht,” zegt Meuleman, “Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders langs een rechter moeten om dat af te dwingen. Als we niks doen, schept de zaak van begin deze week een precedent en zullen de rechtszaken elkaar in rap tempo opvolgen.”

 

Om een totale impasse te vermijden wil Groen het recht op inspraak verankeren. Verder moet natuurlijk ook bekeken worden of de middelen toereikend zijn om voor elk kind gepaste hulp te voorzien. “We vragen Minister Crevits tegen eind september te evalueren of de middelen toereikend zijn,” aldus Meuleman, “We willen absoluut vermijden dat er na wachtlijsten in de zorg nu ook nog wachtlijsten in het onderwijs komen.” Tot slot wil Groen paal en perk stellen aan de chaos die er nu heerst op het terrein. “Ouders leven nu in onzekerheid,” zegt Meuleman, “Wij willen dat ouders ten laatste tegen 15 augustus terecht kunnen bij een zorgloket zodat ze weten waar ze aan toe zijn.”

 

"Dat de meerderheidspartijen de hoogdringendheid van de resolutie aanvaarden, toont aan dat de problematiek erkend wordt," zegt Meuleman. Groen werkt nu met de meerderheidspartijen aan een kamerbreed initiatief om de ontstane problematiek aan te pakken, zodat de rust kan terugkeren en ouders de nodige antwoorden krijgen.

 

Download hier het voorstel van resolutie: https://we.tl/MUELYWcaPy

Brede steun voor maatregelen tegen btw-fraude

Brede steun voor maatregelen tegen btw-fraudewo, 2017-07-05 Lees voor

Het Europees Parlement sprak vandaag steun uit voor de richtlijn ter Bescherming van de Financiële Belangen van de EU (de zogenaamd ‘PIF Richtlijn’) en maakt zo van de inning van de btw tussen landen en van de strijd tegen btw-fraude een consistent geheel. Het bevat ook de aanzet tot de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie.

Bart StaesEuropees parlementslid

Bart Staes (Groen), lid van de Budgetcontrolecommissie, ziet alleen maar voordelen: “Dit is een eerste stap richting harmonisering van het strafrecht. Dat lidstaten jaarlijks 50 miljard euro aan btw-inkomsten mislopen is totaal onaanvaardbaar. Dat geld had naar publieke dienstverlening moeten gaan. Door nu de definitie van fraude en het opleggen van straffen beter op elkaar af te stemmen, kan de strijd tegen dit soort economische misdrijven makkelijker gevoerd worden en kunnen overheden makkelijker hun belastingen innen.”

“De stemming vandaag is bovendien een opsteker voor de handhavingsautoriteiten in de lidstaten en het nog op te richten Europees Openbaar Ministerie. Het toont verder aan dat de EU bereid is streng op te treden tegen dit soort criminelen die erop uit zijn de overheidsinkomsten uit diverse Europese budgetten in eigen zak te steken.”

Groenen willen af van de wegwerpmaatschappij

Groenen willen af van de wegwerpmaatschappijdi, 2017-07-04 Lees voor

Een initiatiefrapport van Frans Europarlementslid Pascal Durand (Les Verts) stuurt de Europese Commissie een sterk signaal om komaf te maken met de beperkte levensduur van producten. Naar aanleiding van het debat gisterenavond en de stemming vanmiddag in het Europees Parlement, zegt Bart Staes (Groen, Europarlementslid): “Teveel producten worden bewust zo gemaakt dat ze niet al te lang meegaan en niet gerepareerd kunnen worden, opdat mensen maar een nieuw exemplaar zouden kopen. Deze wegwerpmentaliteit is niet langer houdbaar. Ze is niet alleen nefast voor het milieu, maar ook sociaal en economisch kunnen we de gevolgen niet langer negeren.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Vandaag verbruikt de gemiddelde Europeaan 43 kg grondstoffen per dag (50% meer dan 30 jaar geleden!) en produceert 14 kg elektrisch en elektronisch afval per jaar per persoon.
Het rapport dat nu voorligt, zoomt vooral in op de gebruiksvriendelijkheid van producten en doet voorstellen op verschillende niveaus om tot een ander consumptiemodel te komen. Zo willen de groenen criteria invoeren opdat producten van bij het ontwerp een minimale levensduur krijgen. Ze stellen ook voor geprogrammeerde (en dus opzettelijke) veroudering van producten te ontmoedigen.

Staes: “Iedereen weet dat toestellen soms onherroepelijk in de prullenmand verdwijnen, omdat het product zo is ontworpen dat reparatie onmogelijk is. Door de industrie te ondersteunen die inspanningen levert om producten te verduurzamen, maar ook door de consument beter te informeren, kunnen we hieraan verhelpen. Producten kunnen bijvoorbeeld een bijsluiter bevatten met hersteltips. We kunnen het voor producenten verbieden om nog toestellen te ontwerpen met ‘onderdelen’ die niet te verwijderen zijn of snel verslijten. Alleen zo kunnen we een opstap maken naar de circulaire economie.”

“Dit rapport benadrukt voor de eerste maal het belang van de levensduur van vele producten uit ons dagelijks leven. Logisch, vinden vele consumenten, maar de politieke partijen waren het lang niet allemaal eens. Het blijft balanceren tussen competitiviteit en ecologie, al moedigt het rapport eerder aan dan dat het verbiedt of straft”, aldus nog Staes.

Brussels verbod op dwangvoederen belangrijke stap

Brussels verbod op dwangvoederen belangrijke stapdi, 2017-07-04 Lees voor

Dwangvoederen (bijvoorbeeld bij de productie van foie gras) wordt verboden in het Brusselse Gewest. Dat werd vandaag unaniem goedgekeurd in het Brussels Parlement. Parlementslid Annemie Maes (Groen) reageert tevreden. “Onder impuls van Groen en Ecolo kwam er twee jaar geleden schot in de zaak. Dat staatssecretaris voor dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), ons heeft gevolgd, stemt me bijzonder tevreden.” 

Annemie MaesBrussels parlementslid

Dwangvoederen (bijvoorbeeld bij de productie van foie gras) wordt verboden in het Brusselse Gewest. Dat werd vandaag unaniem goedgekeurd in het Brussels Parlement. Parlementslid Annemie Maes (Groen) reageert tevreden. “Onder impuls van Groen en Ecolo kwam er twee jaar geleden schot in de zaak. Dat staatssecretaris voor dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), ons heeft gevolgd, stemt me bijzonder tevreden.” Maes hoopt in de toekomst op verdere samenwerking.

Hoewel er op dit moment geen productie van foie gras is in het Brussels Gewest, voorkomt deze ordonnantie toekomstige vestigingen. Zeker in tijden van een zich ontwikkelende stadslandbouw is dit belangrijk. Het symbolische aspect van deze maatregel is ook niet te onderschatten. Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen): “Dit voorstel zou moeten navolging krijgen in heel België. Dwangvoederen komt immers neer op foltering van dieren, dat kunnen we niet toelaten.”

Verdere samenwerking

 

Maes hoopt ook op verdere samenwerking rond dierenwelzijn. “Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), heeft nog heel wat werk voor de boeg. Wij zijn alleszins vragende partij om nieuwe regelgeving te helpen uitbouwen die het dierenwelzijn ten goede komt.” Haar collega Céline Delforge (Ecolo) wijst tot slot nog op de hoge consumptie van foie gras in België. “Hopelijk zal dit voorstel van verbod op dwangvoederen burgers ook aanzetten om eigen consumptie te herbekijken.”

Pagina's