Nieuwsoverzicht Groen

Trendbreuk in Homans' beleid nodig om trendbreuk in armoedecijfers te krijgen

Trendbreuk in Homans' beleid nodig om trendbreuk in armoedecijfers te krijgen05 apr, 2017 Lees voor

In de Vlaamse Armoedemonitor 2017 is er geen spoor van de ’trendbreuk’ die N-VA-minister van Armoedebestrijding Homans in februari poneerde. "Er leven nog steeds 150.000 kinderen en 650.000 personen in een huishouden met een inkomen onder de armoederisico-drempel. Dat zijn onaanvaardbaar hoge en verontrustende aantallen voor een regio zoals Vlaanderen. Er zal pas sprake zijn van een trendbreuk in de cijfers, als er ook een trendbreuk in het beleid van Homans komt," zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid

De studiedienst van de Vlaamse regering maakte de Vlaamse Armoedemonitor 2017 officieel bekend. Minister van Armoedebestrijding Homans (N-VA) beweerde in februari dat de cijfers van deze monitor bestempeld konden worden als een "trendbreuk". Nu de officiële cijfers bekend zijn, blijkt echter het tegendeel. De onderzoekers geven aan dat zowel het aantal kinderen in een huishouden met een inkomen onder het armoederisico drempel, als het aandeel personen met een inkomen onder de armoederisico drempel, stabiel bleven.

De Armoedemonitor toont zwart op wit dat er in 2015 zelfs 12 procent, meer dan 1 op 10 van de Vlaamse kinderen dus, in armoede leeft. "Dat zijn 150.000 kinderen. Met Groen vinden we het onbegrijpelijk dat deze Vlaamse regering geen topprioriteit maakt van de strijd tegen kinderarmoede. De regering beloofde om het aantal kinderen in armoede terug te brengen tot 60.000 in 2020, maar heeft er geen beleid rond. Veel woorden, maar geen daden. Deze Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V is niet consequent," aldus Moerenhout.

Ook het aandeel personen met een inkomen onder de armoederisico drempel blijft stabiel. "De regering verbond er zich toe om het aantal te verminderen tot 430.000 personen in 2020. Maar ook op dat vlak merken we dat de regering vandaag verder dan ooit van de eigen doelstelling staat. In 2015 leefden niet minder dan 650.000 Vlamingen met een inkomen onder de armoederisico drempel. Vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden ondervinden een hoger risico dan gemiddeld."

"Minister Homans heeft als minister van Armoedebestrijding, als viceminister van de grootste Vlaamse partij, en als minister van Wonen, Inburgering en Gelijke Kansen, alle hefbomen in handen om oplossingen te brengen voor de kinderarmoede. Maar de minister laat het na. Het is geen kwestie van de kinderarmoede niet te kunnen bestrijden, maar wel van willen. Met Groen hopen we dat deze zoveelste alarmbel de regering van N-VA maar ook van CD&V en Open VLD wakker schudt. Een kentering in het beleid is urgent en noodzakelijk om een kentering in de armoedecijfers teweeg te kunnen brengen", besluit Groen-parlementslid An Moerenhout.

Schauvliege moet Uplace nu definitief begraven

Schauvliege moet Uplace nu definitief begraven30 mrt, 2017 Lees voor

"De beslissing van de raad van state is logisch, gelet op de mobiliteitsproblemen die zouden ontstaan met Uplace", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska donderdag meteen op de beslissing van de Raad van State.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Uplace spreekt dikwijls over rechtszekerheid, maar denkt enkel aan zichzelf: ook omwonenden kennen rechtszekerheid, het recht op gezonde lucht", benadrukt Rzoska.

"Dit dossier is vanaf het begin mismeesterd door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering gaat steeds mee in megalomane betonprojecten. De luchtkwaliteit voor de omwonenden en het fileleed kwamen voor de regering-Bourgeois steeds op de laatste plaats. Nu is het de Raad van state die de stekker eruit trekt. Wij verwachten van de Vlaamse regering en minister Schauvliege (CD&V) dat ze dit project nu eindelijk definitief begraven", besluit de fractieleider van Groen.

Wapenembargo Saudi-Arabië: ook Vlaamse export moet verboden worden

Wapenembargo Saudi-Arabië: ook Vlaamse export moet verboden worden26 mrt, 2017 Lees voor

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) krijgt meteen de steun van Groen als hij de export van Belgische wapens naar Saudi-Arabië wil verbieden. “Maar we vragen aan de regeringspartijen om eindelijk de daad bij het woord te voegen. Want na gelijkaardige oproepen in het verleden is in de feiten nog niets veranderd”, zeggen Wouter De Vriendt (Kamer) en Wouter Van Besien (Vlaams parlement) zondag.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Groen vroeg al eerder voor een verbod op de export van wapens, zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement. “De resolutie van Groen die om een verbod vraagt ligt voor in de commissie. De resolutie pleit voor een verbod op uitvoer. We vragen ook om de handelsrelaties fundamenteel te herdenken. Onze regeringen mogen niet langer economische missies naar dat land doen. En Europa moet energie-onafhankelijk worden van Saudi-Arabië, want de inkomsten die dat land krijgt, worden gebruikt om Jemen plat te bombarderen. Een tweede reden om de relaties met Saudi-Arabië te herzien, is hun moslimextremisme en de export van wahabisme naar ons land. Dus koelere relaties met Saudi-Arabië zijn ook in ons eigen veiligheidsbelang”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt: “Ik hoop dat na de tussenkomst van De Croo de parlementsleden van Open VLD onze resolutie nu zullen steunen, want in hun eerste reactie stonden ze op de rem.”

“Ook in het Vlaams parlement en de Vlaamse regering kan het voorstel van De Croo voor een positieve evolutie zorgen”, merkt Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) op. “Ik vraag al jaren aan de regering-Bourgeois dat ze de export van wapens en onderdelen van wapens naar Saudi-Arabië gewoon verbiedt. Maar tot nu toe kwam minister-president Bourgeois (N-VA) niet verder dan ‘geval per geval bekijken’. De Open VLD zit ook in de Vlaamse regering, die bevoegd is voor wapenexport. Ze moet er dan ook daar voor zorgen dat Bourgeois eindelijk ingaat op onze eis”, besluit Wouter Van Besien.

Homans talmt met actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt

Homans talmt met actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt23 mrt, 2017 Lees voor

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) talmt met het nemen van maatregelen tegen discriminatie op de huurmarkt. Dat zegt oppositiepartij Groen. De minister kondigde een actieplan aan tegen het voorjaar van 2016, maar dat is er nog steeds niet. De minister heeft bovendien bijkomend onderzoek gevraagd, dat pas tegen de zomer afgerond zal zijn.

An MoerenhoutVlaams parlementslid

In het Grote Woononderzoek van het Steunpunt Wonen geeft 22 procent van de verhuurders aan niet te verhuren aan mensen van allochtone afkomst, 36 procent ziet huurders met een huurwaarborg van het OCMW niet zitten.

Minister Homans beloofde in haar beleidsbrief 2015-2016 een actieplan tegen discriminatie op de private huurmarkt. Dat zou er tegen het voorjaar van vorig jaar zijn, zei ze bij de bespreking van die beleidsbrief. Dat actieplan is er een jaar later nog niet. In een antwoord op een schriftelijke vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout zegt Homans dat het Steunpunt Wonen nog bijkomend onderzoek voert. Dat zal deze zomer afgerond zijn. Nadien werkt de administratie samen met de sector het actieplan uit.

Groen-parlementslid Moerenhout meent dat de minister talmt. "Er is al teveel kostbare tijd verloren. Als de minister deze studie écht noodzakelijk vond, had ze deze al eerder moeten laten uitvoeren, en niet een jaar na datum. Het is onaanvaardbaar dat minister Homans ook op dit belangrijke domein de eigen beloften niet nakomt", zegt Moerenhout. "Een minister van Gelijke Kansen die verwijst naar Unia als het centrum van klagende allochtonen en te pas en te onpas poneert dat racisme relatief is, maar op hetzelfde moment geen enkele stap onderneemt om het probleem van discriminatie écht aan te pakken, terwijl het wél haar bevoegdheid is, is niet te aanvaarden".

 

Om de discriminatie op de huurmarkt te bestrijden, pleit Groen voor het uitbreiden van de huurpremies, het oprichten van een centraal huurwaarborgfonds en voor praktijktesten.

Mishandeling dieren in slachthuis – “Weyts moet dit onmiddellijk stoppen”

Mishandeling dieren in slachthuis – “Weyts moet dit onmiddellijk stoppen”23 mrt, 2017 Lees voor

“De minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) moet onmiddellijk paal en perk stellen aan het mishandelen van dieren in slachthuizen”. Dat zegt Groen-parlementslid Bart Caron woensdagvoormiddag in een vlammende reactie na de reportage die toont dat in een slachthuis in Tielt varkens op een gruwelijke manier behandeld worden.

Bart CaronVlaams parlementslid

In de reportage is te zien dat varkens die wakker blijven na verdoving worden geslagen, gekeeld, en zelfs levend verdronken. "Het is niet de eerste keer dat dergelijke gruwelijke beelden opduiken. Dat doet vrezen voor een zwaar mentaliteitsprobleem in meerdere slachthuizen. Jaarlijks worden in ons land meer dan 11 miljoen varkens geslacht. Dat is een gigantische slachtactiviteit, die veel beter moet worden gecontroleerd", zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

“De Inspectiedienst Dierenwelzijn opent elk jaar honderden 'dossiers'. Maar het feit dat dergelijke martelingen blijven voortduren bewijst dat de sancties duidelijk niet hard genoeg zijn. Minister Ben Weyts verwijst keer op keer door naar de Inspectie als er meldingen zijn van dierenmishandeling. Maar Weyts moet verder gaan en zijn verantwoordelijkheid als minister van Dierenwelzijn ernstig nemen. Hij moet ervoor zorgen dat elke mishandeling bestraft wordt. Anders laat hij toe dat dergelijke wanpraktijken de volledige Vlaamse vleesindustrie in diskrediet brengen”, zegt Caron. 

Groen vraagt ook dat het slachthuis in kwestie onmiddellijk wordt gesloten, tot de minister alle garanties heeft dat het dergelijke praktijken nooit meer zal gebruiken. Groen-parlementslid Bart Caron zal minister Weyts zo snel mogelijk ondervragen over de wanpraktijken.

Loopbaanpact voor leerkrachten verdraagt geen uitstel

Loopbaanpact voor leerkrachten verdraagt geen uitstel17 mrt, 2017 Lees voor

“Het is goed dat er een onderzoek komt naar de taakbelasting in het onderwijs” reageert Elisabeth Meuleman. “Voor Groen mag dat echter geen uitstelmaneuver zijn.” De regering Bourgeois moet haar verantwoordelijkheid nemen en het geld op tafel leggen om de leerkrachten op het terrein te ondersteunen. De Vlaamse regering bespaart door haar indexsprong van de werkingsmiddelen vanaf 2016 ieder jaar 160 miljoen euro op onderwijs. “Die middelen moeten terug naar onderwijs gaan en gereserveerd moeten worden voor het loopbaanpact”, aldus Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Al jaren lang wordt een lerarenloopbaanpact voor leerkrachten in het vooruitzicht gesteld. Een overeenkomst om de job van leraar aantrekkelijker te maken voor nieuwe leerkrachten en om voor werkbaar werk te zorgen voor leerkrachten die nu al het beste van zich zelf geven. Deze regering beloofde het, net als de vorige. De discussie gaat al minstens even lang mee als die over de hervorming van het secundair onderwijs. Maar voorlopig is er nog altijd geen perspectief op een doorbraak. Integendeel.

“We dreigen opnieuw cruciale tijd te verliezen”, zegt Meuleman. “Met haar voorstel aan de leerkrachten om langer te gaan werken heeft de minister het debat vergiftigd. De Vlaamse regering vertikt het om voldoende middelen te voorzien om de job van leerkracht afdoende te ondersteunen. De minister komt dan met een voorstel om de leerkrachten zelf het gelag te laten betalen. Op die manier maak je van een kansendossier een echt conflictdossier. Het onderwijsveld verdient zoveel beter.”

“We kunnen echt niet nog een jaar blijven wachten, de minister moet dringend tijd maken voor overleg, en nieuwe impulsen geven voor teamwerk en professionalisering binnen het onderwijsveld. Kijk bij voorbeeld naar het M-decreet : leerkrachten willen inspanningen doen om leerlingen met een beperking op te vangen, maar verwachten terecht extra steun. Hetzelfde geldt voor kleuterleidsters die al lang vragen naar extra zorgjuffen. Leerkrachten én leerlingen zo maar aan hun lot overlaten en deze situatie verder laten aanslepen, is geen optie” besluit Elisabeth Meuleman.

Europees Parlement stemt in met wetsvoorstel tegen conflictmineralen

Europees Parlement stemt in met wetsvoorstel tegen conflictmineralen16 mrt, 2017 Lees voor

Het Europees Parlement heeft vandaag een Europese wet goedgekeurd die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. “Een mijlpaal op weg naar een verantwoorde winning van grondstoffen”, zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen), "en een pluim voor collega Judith Sargentini (GroenLinks) die dit onderwerp zes jaar geleden op de Europese agenda zette".

Bart StaesEuropees parlementslid

“Dit is een historische stap”, stelt Staes. “Voor het eerst eist de Europese Unie van bedrijven dat ze controleren of de grondstoffen die ze importeren geen gewelddadige rebellen of kinderarbeid financieren. Dit moet navolging krijgen in andere sectoren zoals bij de productie en import van kleding, cacao, palmolie waar Europese bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.”

De Europese Commissie en de nationale regeringen wilden aanvankelijk bedrijven zelf laten kiezen of ze al dan niet verantwoord met hun import van grondstoffen zouden omgaan. Op initiatief van de Groenen eiste het Europees Parlement echter verplichtende maatregelen. Deze eis werd ingewilligd in de onderhandelingen met de nationale regeringen.
Staes: “Met het winnen van grondstoffen zoals goud en tin worden conflicten gefinancierd en mensenrechten geschonden. Het is niet meer dan normaal dat we harde eisen stellen aan Europese bedrijven die deze grondstoffen importeren zodat conflictmineralen verdwijnen uit de productieketens.”

Om dit compromis te bereiken is het wetsvoorstel op andere punten afgezwakt. Een groot deel van de conflictmineralen komen de EU binnen in de vorm van halffabricaten of in consumentenproducten zoals elektronica. De meeste nationale regeringen waren niet bereid om bedrijven die producten met conflictmineralen op de Europese markt brengen ook onder de wet te laten vallen zoals Sargentini had voorgesteld. Ook zijn op aandringen van nationale regeringen, bedrijven die relatief kleine hoeveelheden ruwe grondstoffen importeren, uitgezonderd van de wet.
Staes: “Het is een gemiste kans om alle bedrijven tot verantwoordelijkheid te dwingen in keten van de consument tot aan de mijn. Als alle Europese bedrijven die betrokken zijn bij de handel in conflictmineralen meedoen, heeft deze wet meer impact om wanpraktijken wereldwijd uit te bannen.”

De Groenen kregen wel de officiële toezegging van eurocommissaris Cecilia Malmström dat de importeurs van halffabricaten zoals onderdelen voor mobiele telefoons, tablets of auto's in de toekomst alsnog verplicht worden om hun grondstoffen te controleren als ze in de komende jaren onvoldoende vooruitgang laten zien. Daarnaast willen de Groenen dat de Europese Commissie gaat kijken naar andere grondstoffen die niet onder de wet vallen zoals steenkool en kobalt. “Niemand wil met de aankoop van een auto of mobiele telefoon een rebellengroep in Congo of Columbia sponsoren. Maar dat is vandaag de dag wél de realiteit. Er is dus nog werk aan de winkel.”

Glyfosaat | Advies van ECHA laat nog steeds veel vragen open

Glyfosaat | Advies van ECHA laat nog steeds veel vragen open 15 mrt, 2017 Lees voor

Het Europees Chemische Middelen Agentschap (ECHA) publiceerde zopas haar advies over de schadelijkheid van glyfosaat. Volgens hen is de substantie niet kankerverwekkend. “Dat ECHA vandaag hetzelfde besluit neemt als EFSA, betekent dat de nood aan transparantie nog steeds groot is. Pas als onafhankelijke wetenschappers inzage krijgen in de gebruikte studies, zal voor eens en altijd de twijfel over de schadelijkheid van glyfosaat kunnen weggenomen worden,” meent Bart Staes, Groen Europarlementslid.

Bart StaesEuropees parlementslid

Het ECHA sluit zich aan bij wat EFSA (het Europees Voedselveiligheidsagentschap) eerder al zei. Opmerkelijk is dat beide posities in tegenspraak zijn met de bevindingen van het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC), dat stelt dat de onkruidbestrijder “waarschijnlijk kankerverwekkend” is.

De Groenen/EVA in het Europees Parlement voeren al langer campagne tegen glyfosaat omdat het op verschillende manieren een gevaar betekent voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en het milieu. ECHA’s uitspraak vandaag komt precies één jaar nadat vier parlementsleden, waaronder Bart Staes, een officieel verzoek indienden bij EFSA om toegang te krijgen tot de documenten waarop EFSA haar bevindingen heeft gebaseerd. Het is nog steeds onduidelijk wat de industrie precies heeft onderzocht en de Groenen willen de onderzoeken door onafhankelijke wetenschappers laten overdoen, of op zijn minst controleren. Tot vandaag kwam er van EFSA maar een gedeeltelijk antwoord en in de studies die wel ter beschikking zijn gesteld, zijn vele passages onleesbaar gemaakt.

Staes: “Er zijn diverse redenen waarom het gebruik van glyfosaat botst met het beschermen van onze gezondheid en duurzame landbouwpraktijken. Het middel richt zich niet alleen op het onkruid dat we weg willen, maar doodt ongeveer alles in de bodem (bacteriën, schimmels, algen). De schade aan planten en dieren is reëel en de biodiversiteit staat onder druk.  Bovendien beginnen we de effecten van het overgebruik van glyfosaat te zien: super-resistente onkruiden ontwikkelen zich volop in Noord-Amerika en Spanje en zijn nog lastig te bestrijden. De kans dat zwaardere pesticides worden ingezet brengt ons in een moeilijk te stoppen neerwaartse spiraal.”

Staes: “Meer nog, er zijn zoveel alternatieven mogelijk, dat het zinloos is om de risico’s die met glyfosaat verbonden zijn, te blijven nemen. We blijven hameren op andere manieren om aan landbouw te doen, met evenveel opbrengsten maar minder schade aan de omgeving.”

Waterfactuur - "Onbegrijpelijk dat regering-Bourgeois gezinnen op kosten jaagt"

Waterfactuur - "Onbegrijpelijk dat regering-Bourgeois gezinnen op kosten jaagt"14 mrt, 2017 Lees voor

"Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering de gezinnen op kosten jaagt en dan toelaat dat een deel van de opbrengsten van de gemeentelijke saneringsbijdrage toch nog altijd niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is :  investeringen in nieuwe riolen en onderhoud van oude riolen". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen over het rapport van de VMM.

Johan DanenVlaams parlementslid

"Het gevolg is dat het nog veel langer gaat duren voor ons water in Vlaanderen echt proper wordt. De omzendbrief van minister Schauvliege van april 2014 wordt door veel waterintercommunales en gemeenten nog altijd ontweken. Het is aan de minister om hier dringend een eind aan te maken", aldus Danen.

Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij over de rioleringskosten in 2015 blijkt dat een deel van de gelden die gemeenten innen voor de aanleg van nieuwe riolering en en voor het onderhoud van bestaande riolen, nog altijd gebruikt wordt om gewoon de gemeentekassen te spijzen.

We blijven nochtans opgezadeld met een groot milieuprobleem :  de Vlaamse rivieren raken maar niet proper en de rioleringsgraad in Vlaanderen lag eind 2015 nog altijd maar op 81%. Om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn water te realiseren moet tegen 2027 95% van de gezinnen aangesloten zijn op het rioleringsnetwerk. Rioleringen aanleggen is duur, zeker in het sterk verkavelde Vlaanderen. En de bestaande riolen moeten dan ook nog eens goed onderhouden worden, anders lekt vervuild water weer weg in ons milieu.

"Het doorrekenen van de hele rioleringsfactuur naar de gezinnen is niet goed", zegt Johan Danen. "De regering Bourgeois heeft er voor gekozen de waterfactuur voor gezinnen fors op te drijven, maar spaart de grootste bedrijven, want die kunnen hun kosten aftrekken. Groen wil deze aftrekmogelijkheid voor bedrijven die op riolen lozen beperken", besluit Johan Danen.

Circulaire economie - Eindelijk bindende doelstellingen voor voedselverspilling

Circulaire economie - Eindelijk bindende doelstellingen voor voedselverspilling14 mrt, 2017 Lees voor

Terwijl de bedrijfswereld, consumenten, de lidstaten en het Europees Parlement vragen om een duidelijk wetgevend kader dat komaf maakt met de vervuiling van onze planeet, toonde de Commissie Juncker zich opnieuw weinig ambitieus. Dat blijkt uit het afvalluik binnen het pakket circulaire economie, dat vandaag gestemd werd. “De wegwerpmentaliteit van de jaren ’80 zat er duidelijk nog in maar ik ben blij dat we eindelijk ernstig beleid gaan voeren over voedselverspilling” zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Bart StaesEuropees parlementslid

Een aspect van afvalvermindering betreft voedselverspilling. De milieucommissie - die de oorspronkelijke voorstellen al aanscherpte - wou dat de lidstaten hier preventieve maatregelen nemen en de verspilling met 30% verminderen tegen 2025 en met 50% tegen 2030. Het totaal aan voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen bedraagt elk jaar ongeveer 2 miljoen ton.
Staes: “We moeten echt zorgzamer omspringen met onze natuurlijke grondstoffen, met de bodem, het watergebruik, het verslepen van voedsel over vele kilometers. De economische impact is gigantisch, maar ook de milieuschade en de ethische kant van de zaak roepen vragen op. De groenen stelden samen met de sociaaldemocraten voor om deze doelstellingen bindend te maken en ik ben ontzettend blij dat die het gehaald hebben. Je kunt het vandaag niet meer verantwoorden dat zoveel voedsel wordt weggegooid.”

Het Parlement maakt met deze wetgeving ook duidelijk wat voedselverspilling precies inhoudt. Zo omsluit dit het hele productieproces en hoort ook (soms onvermijdelijk) voedselafval hier bij.
Staes: “Het belangrijkste is dat deze definitie beleidsmakers in staat stelt duidelijke oorzaken te detecteren, hoeveelheden te meten, resultaten te vergelijken en een gezamenlijke strategie te bepalen en dit doorheen de ganse keten.”
Uit cijfers blijkt dat de voedingsindustrie de grootste verspiller is.

“We moeten daarom nadenken over de nevenstromen, of voedsel dat niet langer voor menselijke consumptie geschikt is, misschien kan dienen voor dierenvoeding, of als grondstof voor iets anders. Compostering bijvoorbeeld, en de cirkel rond maken. Precies hetgeen circulaire economie vooropstelt. Het parlement stemde alvast in met de idee dat organisch afval apart zou moeten opgehaald worden.”

Naast voedselverspilling omvat het pakket uiteraard meer voorstellen, het integreert namelijk vier wetten rond afval. Staes is vooral te spreken over de vrijwel volledige uitfasering van het dumpen van afval. “In 2030 mag nog maar vijf procent van ons huishoudelijk afval in stortplaatsen verdwijnen. Dat is ambitieus. Helemaal omdat het gecombineerd is met een hogere doelstelling voor het recycleren van afval (70 procent). Zo voorkom je dat lidstaten al het afval gaan verbranden. Het storten van afval is echt niet meer van deze tijd. Het zit boordevol grondstoffen die opnieuw kunnen gebruikt worden.”

Andere maatregelen:

 •     Van al het afval van verpakkingsmateriaal moet in 2025 70% en in 2030 80% gerecycleerd worden. En er moet werk gemaakt worden van de plastieksoep in zee.
 •     Afval dat gesorteerd werd, mag niet meer verbrand worden.
 •     EU-landen worden verplicht zich aan de afvalhiërarchie te houden: voorkomen, hergebruiken, recyclen, verbranden, storten.
 •     Er komt een sterke nadruk op het voorkomen van het ontstaan van afval, onder andere door geplande veroudering aan te pakken
 •     EU-landen moeten meer gaan doen om hergebruik van materialen te stimuleren, bijvoorbeeld door statiegeldsystemen verder uit te breiden

Het Parlement heeft nu het mandaat om met de Raad (de lidstaten) en de Commissie te onderhandelen over de finale wetteksten.

Molenbeek doet inspiratie op in Rotterdam

Molenbeek doet inspiratie op in Rotterdam Lees voor

Molenbeek en Rotterdam leren van elkaar. Het afgelopen jaar waren er verschillende uitwisselingsmomenten op initiatief van Molenbeeks schepen Annalisa Gadaleta. Het project Wijkacademie is een eerste concreet resultaat.

Twintig jaar geleden zag Rotterdam er heel anders uit dan vandaag. Rotterdam heeft lang gekampt met verloedering, criminaliteit en drugs. Maar dat lijkt verleden tijd. De problemen zijn al enkele jaren in vrije val. Annalisa Gadaleta ging er op bezoek om inspiratie op te doen voor haar gemeente. 

De stad Rotterdam gaat volop voor een sociale mix. Drugspanden werden afgebroken en maakten plaats voor woningen voor de middenklasse en mensen met een hoger inkomen. En in buurthuizen worden problemen samen met de bewoners aangepakt. Het contact met de Rotterdammers is sterker dan ooit.

Het bezoek aan Rotterdam was erg inspirerend voor Annalisa Gadaleta. 'Rotterdam is op vele vlakken interessant voor Molenbeek. De stad heeft een gelijkaardige geschiedenis op vlak van sociale kwetsbaarheid en toont aan dat je op basis van concrete maatregelen veel vooruitgang kan boeken. Uiteraard kan je niet alles zomaar kopiëren, maar hun goede praktijkvoorbeelden inspireren ons wel.'

Annalisa Gadaleta Feiten
 • 13 mrt 2017
 • Molenbeek
Andere realisaties
 • Jos Stassen

  In een recent buurtonderzoek van Het Nieuwsblad doet kersvers burgemeester Jos Stassen van Kruibeke het opvallend goed. Geen sinecure na het jarenlange burgemeesterschap van Antoine Denert, de bekende bebaarde burgervader.

  Meer
 • Sofie Heyrman

  Slachtoffers van discriminatie of haatmisdrijven durven vaak geen klacht indienen bij de politie. Ze zijn bang niet serieus genomen te worden of vinden het moeilijk om persoonlijke zaken bloot te leggen. Om de drempel te verlagen, komt er bij de politie van Sint-Niklaas een maatschappelijke cel die discriminatiemeldingen opvolgt.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
Meer realisaties

“Budgettair genderonevenwicht in Brusselse regering”

“Budgettair genderonevenwicht in Brusselse regering”08 mrt, 2017 Lees voor

Het is helaas niet goed gesteld met de gendergelijkheid in de Brusselse politiek. Tot die conclusie komt de Brusselse fractieleider voor Groen, Bruno De Lille, aan de vooravond van de internationale vrouwendag van 8 maart. De vier vrouwen in de regering beheren samen nu amper 23,66 procent van het totale budget. In de vorige legislatuur waren er maar drie vrouwelijke ministers (op acht), maar die waren samen nog verantwoordelijk voor 41,48 procent van het budget. [Met VIDEO]

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Democratie en overheid

Het is helaas niet goed gesteld met de gendergelijkheid in de Brusselse politiek. Tot die conclusie komt de Brusselse fractieleider voor Groen, Bruno De Lille, aan de vooravond van de internationale vrouwendag van 8 maart.

“Al jaren beloven verschillende politieke partijen om meer vrouwelijke ministers in de Belgische regeringen aan te stellen. Helaas met weinig resultaat”, stelt Brussels parlementslid Bruno De Lille. De Brusselse is de enige die “gendergelijk” is samengesteld, evenveel mannen als vrouwen dus. Iets waar die regering zelf graag mee uitpakt. Maar volgens Bruno De Lille moeten we die gendergelijkheid wel met een korreltje zout nemen. “De Brusselse regering telt inderdaad vier vrouwen en vier mannen. Maar als je de echte invloed van die vrouwen wil bepalen, kijk je best naar het budget dat ze mogen beheren. De vier vrouwelijke ministers samen beheren nu amper 23,66 procent van het totale budget. In de vorige legislatuur waren er maar drie vrouwelijke ministers, maar die waren samen nog verantwoordelijk voor 41,48 procent van het budget. Het is dus met andere woorden fors achteruit gegaan in plaats van verbeterd.”

Glazen plafond

In politiek België maar ook elders in Europa blijkt het glazen plafond nog niet doorbroken. Volgens cijfers van de Europese Commissie ligt het totaal aantal vrouwelijke ministers binnen de nationale regeringen van de lidstaten slechts op 27 %. “Dat is een teleurstellend cijfer. In een evenwichtige democratische samenleving is een gelijke deelname aan de macht essentieel. Er zijn nog heel veel stappen voorwaarts te zetten vooraleer we van een échte paritaire democratie kunnen spreken. België moet daar in Europa een voortrekkersrol in spelen. Meer vrouwen in leidinggevende functies, zowel in de politiek als ernaast, daar pleit ik voor. Alle Belgische politici zouden wat meer feminisme aan de dag mogen leggen,” aldus De Lille.

---

Bekijk hier het filmpje over het budgettair genderonevenwicht in de Brusselse regering.

Waar blijft het engagement van de Vlaamse regering?

Waar blijft het engagement van de Vlaamse regering?06 mrt, 2017 Lees voor

Groen reageert maandag ontgoocheld na de vingerwijzing van Hilde Crevits (CD&V) aan ouders van leerlingen met migratieachtergrond. Haar uitspraken zijn vrijblijvend en voeden het deficitdenken. “Taalmoeilijkheden en culturele verschillen worden door de minister alleen beschouwd als een gebrek aan mogelijkheden of potentieel. En dat is jammer. Ze zou de leerkrachten beter inspireren en ondersteunen om diversiteit te gebruiken in de onderwijspraktijk”, reageert Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman maandag.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

 
“Waarom vestigt zij geen aandacht op de vele leerlingen die er wel in slagen om het effect van moeilijke thuissituaties weg te werken en de verwachtingen te overtreffen? Waar blijft de steun voor leerkrachten en directies die ondanks moeilijke omstandigheden gigantische leerwinsten boeken? Om die zaken te verbeteren zit Crevits op de beste plaats”, aldus Meuleman.
 
“Het is de regering die gebuisd is als het aankomt op diversiteitsbeleid in het onderwijs. Zij keurde een onderwijshervorming goed die leerlingen verder segregeert in een hiërarchisch schoolsysteem. De regering bespaarde fors op het flankerend onderwijsbeleid. Steun aan Brusselse scholen op vlak van taalvaardigheid, diversiteit en ouderbetrokkenheid werden stopgezet. Dat de minister zegt dat er voldoende taalondersteuning is, klopt ook niet. De toegang tot taalondersteuning is in Vlaanderen onvoldoende. Programma’s zijn te kort en anderstalige leerlingen zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid aan deskundige leerkrachten. Waar blijft het engagement van Hilde Crevits?”, merkt Meuleman op.
 
“Crevits kan als verantwoordelijke minister zelf het verschil maken. Het beleid doet er wel degelijk toe. Andere onderwijssystemen hebben al bewezen dat prestatieverschillen tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond, dichtgereden kunnen worden. Soms aan een hoog tempo. Duitsland slaagde er in minder dan een decennium in om wiskundeprestaties van 2de generatie studenten met 46 punten te laten stijgen. Dat is het equivalent van een volledig onderwijssemester”.
 
Daarmee roept Elisabeth Meuleman minister Crevits op om diversiteit naar het middelpunt van haar onderwijsbeleid te brengen. “Versterk nu eindelijk de lerarenopleiding en professionaliseer leerkrachten om te leren omgaan met diversiteit op school. Breng de sterkste leerkrachten voor de meest uitdagende klassen. Zorg dat leerlingen uit het OKAN-onderwijs meer nazorg krijgen. En neem drempels weg in de personeelsregelgeving om lerarenteams diverser te maken”, besluit Meuleman.

Zone 30 als norm op Brusselse lokale wegen?

Zone 30 als norm op Brusselse lokale wegen?06 mrt, 2017 Lees voor

Maak van heel het Brussels Gewest één grote zone 30. Dat voorstel van Bruno De Lille oogst krijgt veel bijval. 

Op alle lokale wegen binnen het Brussels Gewest, goed voor zeventig procent van het totale wegennet, geldt vandaag 50 km per uur als maximumsnelheid. Als het van oppositiepartij Groen afhangt, verlaagt die norm naar 30 km per uur – weliswaar met de mogelijkheid tot uitzonderingen. Brussels Parlementslid Bruno De Lille heeft daarover een voorstel van ordonnantie klaar.

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Mobiliteit en verkeersveiligheid

Maak van heel het Brussels Gewest één grote zone 30. Dat voorstel van Groen oogst welwillende reacties.

Op alle lokale wegen binnen het Brussels Gewest, goed voor zeventig procent van het totale wegennet, geldt vandaag 50 km per uur als maximumsnelheid. Als het van oppositiepartij Groen afhangt, verlaagt die norm naar 30 km per uur – weliswaar met de mogelijkheid tot uitzonderingen. Brussels Parlementslid Bruno De Lille heeft daarover een voorstel van ordonnantie klaar.

‘De belangrijkste motivatie is verkeersveiligheid’, zegt De Lille. ‘De voorbije jaren vielen in Brussel jaarlijks gemiddeld dertig  verkeersdoden. We hebben binnen het Gewest afgesproken om dat aantal tegen 2020 te verlagen tot twaalf. Maar we trappelen ter plaatse. Nochtans weten we dat snelheid een cruciale factor is bij ongevallen. Een voetganger of fietser die wordt aangereden door een wagen met 30 km per uur, brengt het er in meer dan 9 op de 10 gevallen levend van af. Bij 50 km per uur daalt de kans op overleven drastisch tot één op twee.’

Noodmanoeuvre

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) deed in 2014 een onderzoek naar dodelijke ongevallen in Brussel. ‘Snelheidsverlaging is cruciaal om een groot aantal ongevallen en verkeersslachtoffers te voorkomen’, luidde de conclusie. ‘Zo kan het risico op een botsing worden teruggebracht en de beschikbare tijd om andere weggebruikers op te merken en een noodmanoeuvre uit te voeren worden verlengd.’

Er is meer, zegt De Lille. ‘Auto’s die met 30 km per uur rijden, rijden ook constanter. Ze moeten minder vaak afremmen en weer optrekken, en zullen daardoor minder schadelijke stoffen uitstoten. Bovendien verloopt trager verkeer geleidelijker, waardoor de capaciteit van het wegennet verhoogt. Het gaat in tegen het buikgevoel, maar een lagere maximumsnelheid zou zo ook de files iets korter kunnen maken.’

Pagina's