Nieuwsoverzicht Groen

Groen reikt trofee voor werkbaar werk uit

Groen reikt trofee voor werkbaar werk uit20 apr, 2017 Lees voor

De manier waarop we werken verandert razendsnel: het moet langer, flexibeler, sneller. Tegelijk vallen steeds meer werknemers ziek uit. Heel veel bedrijven en organisaties beseffen dat het zo niet verder kan. Zij begrijpen dat gelukkige en gezonde werknemers de sleutel tot succes zijn. Daarom doen ze hun best om een omgeving te creëren waar iedereen op zijn best kan functioneren. Groen wilt deze doeners in de bloemetjes zetten. Daarom reikt de partij een trofee voor werkbaar werk uit aan een bedrijf dat een voortrekkersrol speelt op gebied van anders en leefbaar werken.

Evita WillaertFederaal parlementslid

Evita Willaerts, Kamerlid voor Groen, is dag in dag uit bezig rond werkbaar werk. Ze legt minister van Werk Kris Peeters regelmatig het vuur aan de schenen over loopbanen en werk, en over het uitblijven van een écht beleid rond werkbaar werk. Het aantal mensen met een burn-out in België is torenhoog en stijgt nog elk jaar. De situatie wordt stilaan onhoudbaar.

Uit de bedrijfswereld komen echter wel impulsen voor verandering. Daarom vindt Willaert het belangrijk om de bedrijven die nu al hun schouders onder werkbaar werk zetten, te belonen. Groen liet haar achterban bedrijven en organisaties nomineren voor de trofee voor werkbaar werk. Willaert gaat nu op bezoek bij zeven van deze genomineerden en luistert hoe zij de uitdagingen rond werkbaar werk aanpakken. Op Facebook en Twitter brengt ze verslag uit van haar bezoeken. Iedereen kan nu, nog tot en met 26 april, stemmen op zijn of haar favoriet via www.groen.be/werkbaarwerk

 

Stem nu

Een op vijf patiënten kent rechten niet

Een op vijf patiënten kent rechten niet18 apr, 2017 Lees voor

Een op de vijf patiënten weet niet eens dat er zoiets is als 'patiëntenrechten'. Dat blijkt uit een rondvraag van het Vlaams Patiëntenplatform. Vijftien jaar na de invoering van de wet pleit Groen nu voor een update.

 

 

Anne DedryFederaal parlementslid

Je medisch dossier inkijken, een second opinion vragen, zelf je arts kiezen, kwaliteitsvolle zorg krijgen: het zit allemaal verankerd in de wet patiëntenrechten, die exact vijftien jaar geleden werd ingevoerd. De wet kwam er op aansturen van toenmalig minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Groen). Vandaag pleit haar partij voor een dringende update.

"Het blijft een goeie wet", benadrukt Groen-Kamerlid Anne Dedry. "Maar er zijn een aantal lacunes. Zo stellen we vast dat vijftien jaar later zowel patiënten als hulpverleners de patiëntenrechten nog steeds onvoldoende kennen."

Een rondvraag van het Vlaams Patiëntenplatform bij 1.406 personen leert inderdaad dat heel wat patiënten geen benul hebben van wat ze precies mogen eisen in het dokterskabinet. Een op de vijf weet zelfs niet dat er patiëntenrechten bestaan. En van diegenen die ze wel kennen, geeft bijna 70 procent toe dat ze er onvoldoende over weten.

"Trouwens, niet alleen de patiënten kennen de wet onvoldoende", zegt Dedry. "Onderzoek uit 2006 gaf aan dat vier op de tien artsen slechts matig vertrouwd zijn met de wet patiëntenrechten. Bijna 30 procent van de dokters bleek er weinig tot niets over te kennen." Ook de klachtenbemiddeling kan beter. Uit het jaarverslag van de federale ombudsdienst blijkt dat in 2015 er 792 klachten waren, een stijging van 14 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Maar amper 35 procent van de klachten die deze dienst bereiken, worden daadwerkelijk behandeld. De rest valt buiten hun bevoegdheid.

 

De federale ombudsdienst moet noodgedwongen het merendeel van de klachten doorsturen naar de ziekenhuizen zelf, waar lokale ombudsdiensten zich erover ontfermen. "Dat is veel te onduidelijk", vindt Dedry. "Vaak weten mensen niet eens dat er een ombudsdienst bestaat. Laat staan dat ze het verschil kennen tussen federale en lokale ombudsdiensten. Er zou één duidelijk aanspreekpunt moeten komen." Dat die lokale ombudsmannen- of vrouwen gewone medewerkers zijn van het ziekenhuis, komt volgens haar ook de onafhankelijkheid niet ten goede. Bovendien kunnen ombudsdiensten op dit moment niet meer doen dan bemiddelen. Komt er geen vergelijk, dan zit er voor patiënten in sommige gevallen niets anders op dan naar de rechter te stappen. "Dat de dialoog primeert, is een goede zaak", vindt Dedry. "We moeten zeker niet evolueren naar Amerikaanse toestanden, waar bij het minste of geringste een rechtszaak wordt gestart."

 

Afdwingbaarheid

 

Maar in sommige gevallen moet de wet patiëntenrechten afdwingbaar worden, vindt de politica. "Om inzage te krijgen in je medisch dossier, bijvoorbeeld. Nu merken we nog te vaak dat het patiënten onmogelijk wordt gemaakt om hun eigen dossier in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Dat is onaanvaardbaar." Om die reden dient Anne Dedry na het paasreces een resolutie in om de wet patiëntenrechten aan te passen. Daarin pleit ze onder meer voor een onafhankelijke klachtencommissie die - indien nodig - sancties kan opleggen. Of minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dit initiatief steunt, is voorlopig onduidelijk. Haar kabinet was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Wel zou ze in het verleden al hebben aangegeven dat er een betere definiëring moet komen van 'kwaliteit van zorg'.

Dit artikel verscheen in De Morgen op 18 april 2017

Belgische regering moet oproep om hertelling referendum steunen

Belgische regering moet oproep om hertelling referendum steunen17 apr, 2017 Lees voor

Groen reageert erg bezorgd op het resultaat van het Turkse referendum en waarschuwt voor de uitholling van de Turkse democratie en rechtsstaat. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

 “De uitslag is zo nipt dat uit respect voor de democratie en Turkse bevolking de vraag voor een hertelling ernstig moet genomen worden”, stelt buitenlandspecialist Kamerlid Wouter De Vriendt op het fel gecontesteerde en historische referendum. “Een hertelling met onafhankelijke waarnemers is noodzakelijk, net als een ernstig onderzoek naar alle indicaties van verkiezingsfraude. Groen vraagt dat de Belgische regering  en premier Michel deze positie verdedigen in Europa."

Ondanks de overweldigende ja-campagne van Erdogan is de voorlopige uitslag bijzonder nipt. Het neen-kamp is veel groter dan werd voorspeld en haalt de meerderheid in de grote steden en de kustregio. Dit is een hoopgevend signaal maar toont ook de verdeeldheid van Turkije aan. Het armere en conservatieve binnenland stemt voor, al de rest is tegen. De Vriendt: “Deze verdeeldheid moet aanleiding geven tot grote voorzichtigheid: we mogen het neen-kamp nu niet in de steek laten.”

De Vriendt: “Vanuit  België en de Europese Unie moet een duidelijk signaal komen: onder het huidige regime kan Turkije geen lid worden en is er nood aan terughoudendheid en kritische reflex bij het afsluiten van deals met Erdogan. Geen business as usual. Ee regering die de doodstraf herinvoert, de rechtsstaat ondermijnt, en media en oppositie beteugelt, kan niet zomaar een partner zijn van de Europese Unie.

 

Nood aan structureel beleid, niet aan losse flodders om burn-outs tegen te gaan

Nood aan structureel beleid, niet aan losse flodders om burn-outs tegen te gaan14 apr, 2017 Lees voor

Groen is ongerust over het gebrek aan echte beleidsmaatregelen om het historisch hoog aantal langdurig zieken in ons land drastisch te doen dalen. N-VA lanceerde in dat verband het idee om mensen met een burn-out ‘even elders te laten werken’. “Een burn-out zal niet genezen door de persoon in kwestie enkele uurtjes op een andere werkvloer te laten meedraaien. Wat wél werkt is in kaart brengen welke werkgerelateerde factoren tot burn-out geleid hebben en die aanpakken,” stelt Groen-kamerlid Evita Willaert. Ze nodigt N-VA kamerlid Jan Spooren uit om samen op bedrijfsbezoek te gaan en daar de problematiek ten gronde te bestuderen.

 

Evita WillaertFederaal parlementslid

Willaert kijkt met lede ogen naar het gebrek aan structureel beleid: “De ideetjes van N-VA zijn niet onderbouwd, niet efficiënt en niet structureel. Eventjes ergens anders meedraaien terwijl er op de huidige werkplek niets verandert brengt geen zoden aan de dijk en ontslaat bovendien de werkgever van diens verantwoordelijkheid om aanpassingen door te voeren. Het wordt hoog tijd dat de regering eindelijk doelstellingen formuleert om het aantal slopende jobs naar beneden te halen, en aan bedrijven en organisaties een kader en begeleiding aanbiedt om de omslag te maken naar meer werkbaar werk.”

 

Willaert ziet wel goede bedoelingen in het voorstel van Jan Spooren en nodigt hem uit om samen een aantal bedrijven te bezoeken en inspiratie op te doen vanop de werkvloer. “Er zijn al heel wat pioniers op dat vlak, echte doeners die in hun bedrijf of organisatie de handen uit de mouwen steken om die omslag te maken. Daarom reiken wij in het kader van 1 mei een trofee werkbaar werk uit, als erkenning voor het vele werk dat gelukkig wel al op het terrein gebeurt. Ik nodig collega Spooren uit om volgende week samen met mij inspiratie op te doen door mee op werkbezoek te gaan bij de bedrijven en organisaties die genomineerd zijn voor onze trofee. Dan zal hij ongetwijfeld met veel betere voorstellen op de proppen kunnen komen", besluit Willaert. 

Groen roept België en Europa op tot duidelijke houding tav homovervolging Tsjetsjenië

Groen roept België en Europa op tot duidelijke houding tav homovervolging Tsjetsjenië13 apr, 2017 Lees voor

Volgens een rapport van Human Rights Watch loopt in Tsjetsjenië een brutale campagne tegen homoseksuele mannen. De autoriteiten sporen homo’s actief op, en martelen de gevangenen. “Dit is heel ernstig. Discriminatie of vervolging op grond van seksuele geaardheid is nooit of te nimmer aanvaardbaar. We verwachten een forse houding van de Europese Unie en van de Belgische staat ten aanzien van Tsjetsjenië. Diplomatiek als het kan, met sancties als het moet”, stellen Bart Staes (Europarlementslid Groen) en Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen).

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

Volgens Staes moet er vanuit Europa een duidelijk signaal komen naar de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten. “Mensen die op arbitraire wijze gevangen zijn genomen moeten onmiddellijk in vrijheid gesteld worden. De overheden moeten ook concrete en afdoende maatregelen nemen om LGTB-mensen daadwerkelijk te beschermen. Rusland moet ook een officieel onderzoek opstarten naar degenen die deze misdrijven ten aanzien van LGTB-mensen begingen. De daders moeten voor de rechter gebracht worden,” aldus Staes. De groene fractie in het Europees Parlement agendeerde een debat over de wantoestanden in Tsjetsjenië voor de eerstkomende plenaire vergadering op 26 april.

 

Maar ook België moet positie innemen. “We moeten assertief reageren op deze walgelijke en mensonterende praktijken. Hier lauw op reageren zet de deur open voor andere gelijkaardige regimes om hun burgers als vuil te behandelen. En dat mogen we niet toestaan”, aldus De Vriendt. Hij roept minister Reynders op om een forser signaal te geven aan Moskou en Grozny. Verder vraagt De Vriendt dat Staatssecretaris Francken een bijzondere gevoeligheid toont voor wie als LGBT uit Tsjetsjenië in België aankomt. Vervolging wegens sexuele oriëntatie is immers een van de gronden op basis waarvan je volgens het internationaal recht bescherming kan krijgen.

 

PS en N-VA houden herziening Saoedi-Arabiëbeleid tegen

PS en N-VA houden herziening Saoedi-Arabiëbeleid tegen27 mrt, 2017 Lees voor

De resolutie van Ecolo-Groen waarin gepleit wordt om het handelsbeleid met Saoedi-Arabië fundamenteel te herzien wordt geblokkeerd door de Vlaamse en Waalse regering. In die resolutie wordt onder meer gepleit voor een verbod op wapenuitvoer naar dat land en voor een schorsing van alle handelsactiviteiten zolang het respect voor de mensenrechten niet fundamenteel verbetert. “PS en N-VA vormen een conservatie as voor wat onze relatie met Saoedi-Arabië betreft. Voor hen is het herbekijken van de handelsrelaties en de wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië blijkbaar geen optie”, stelt kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). Ecolo-Groen roept Open VLD, MR en CD&V de krachten te bundelen tegen een verderzetting van het huidige beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië.

 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

De resolutie die in Ecolo-Groen in het federale parlement indiende stootte op verzet van de meerderheidspartijen. De commissie besloot daarop het advies van de deelstaatparlementen in te winnen omdat een deel van de aanbevelingen in de resolutie deelstaatbevoegdheden betreffen. In het Waalse Parlement weigert men alvast het debat te voeren, in het Vlaams Parlement lijken meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD op de rem te staan. “Allerlei stoere verklaringen vanuit beide landsdelen zorgen er blijkbaar niet voor dat de wapenuitvoer stopt. N-VA en PS laten de economische belangen van wapenleveringen duidelijk voorgaan op mensenrechten”, aldus De Vriendt.

 

Deze week moet het Vlaams Parlement een gelijkaardig advies geven. Ecolo en Groen zijn alvast benieuwd naar de houding van de Vlaamse meerderheidspartijen en zijn blij dat alvast Open VLD zich aansluit bij hun strijd voor mensenrechten, democratie en ontwikkeling. “Laat ons hopen dat de andere meerderheidspartijen volgen. Dit gaat over onze normen en waarden. Handel met een land dat terroristen financiert, een oerconservatieve islam exporteert en mensenrechten met de voeten treedt is wat ons betreft geen optie”, besluit De Vriendt.

Begrotingscontrole: goednieuwsshow regering heeft iets wereldvreemd

Begrotingscontrole: goednieuwsshow regering heeft iets wereldvreemd19 mrt, 2017 Lees voor

“Er is geen nieuw beleid, alle heikele punten worden doorgeschoven, over eerlijke belastingen spreekt men niet meer en van het nationaal investeringsplan is er al helemaal geen sprake. De goednieuwsshow van de regering heeft iets wereldvreemd,” is het strenge oordeel van federaal fractieleider Kristof Calvo. In vergelijking met andere landen doen we het al jaren slecht op vlak van werkzaamheidsgraad, dalende koopkracht en economische groei. 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

De regering moet uit haar winterslaap ontwaken. Calvo: “Deze begroting is opnieuw een gemiste kans om gehoor te geven aan de brede roep om rechtvaardigheid die in onze samenleving weerklinkt. Als je echte verandering wil, dan moet je het belastingstelsel veranderen. Er is een meerderheid op straat en meerderheid in het parlement om eindelijk werk te maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens.” 

 

 

 

Ook het uitblijven van de rechtvaardige vennootschapsbelasting zal jobs kosten. “Dat bevestigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eerder in een interview in De Tijd. “Belangrijke hervormingen worden opnieuw op de lange baan geschoven. Dit is puur tijdsverlies en het zijn de burgers die de dupe zijn. Minder koopkracht en minder jobs zijn het pijnlijke gevolg.”

 

 

 

Groen roept premier Michel dan ook op zich aan zijn belofte te houden. “KMO’s en werknemers moeten minder worden belast, multinationals en grootste vermogens kunnen wel een extra steentje bijdragen. Dat is de stap die nu gezet moet worden. We moeten onze welvaart samen maken en eerlijk delen. Onbegrijpelijk dat Michel hier zijn belofte laat varen”, aldus Calvo. 

Met eerlijke belastingen vermijd je onrechtvaardige facturen

Met eerlijke belastingen vermijd je onrechtvaardige facturen13 mrt, 2017 Lees voor

Uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) blijkt België het enige Europese land te zijn waar de gemiddelde koopkracht daalt. “Het recept van de regering Michel werkt niet. De gemiddelde Belg gaat er netto op achteruit. We bengelen achteraan in Europa. Dit is een wake-up call voor eerlijke fiscaliteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. Calvo roept premier Michel op om die belastinghervorming eindelijk in handen te nemen, zoals een tijd geleden beloofd.

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

 

Uit verschillende studies was al gebleken dat België het zwakke broertje aan het worden was in Europa. Daar waar de welvaart algemeen stijgt in Europa na de crisisjaren, stokte de Belgische groei het meest. “In vergelijking met andere landen doen we het al jaren slecht op vlak van werkzaamheidsgraad, koopkracht en economische groei. Na meer dan 2,5 jaar Michel is de conclusie: het werkt niet. Tijd voor een andere koers. Want het kan anders”, aldus Calvo.

 

Ecolo-Groen hamert nogmaals op de eis van een echte belastinghervorming. “Nu krijgt de gewone Belg overal de rekening gepresenteerd. Als je echte verandering wil, dan moet je het belastingstelsel veranderen en komen tot een samenleving waarin we welvaart samen maken en eerlijk delen. Het lijkt misschien onmogelijk maar dat is het niet. Er is een meerderheid op straat en een meerderheid in het parlement. Nog deze week schoof Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) de verlaging van de vennootschapsbelasting ook al op de lange baan. Het wordt tijd dat Michel ontwaakt uit zijn winterslaap”, besluit Calvo.

Elke scholier de kans geven een parlement te bezoeken

Elke scholier de kans geven een parlement te bezoeken13 mrt, 2017 Lees voor

In de Kamer komen jaarlijks bijna 35 000 mensen op bezoek, maar Groen-politicus Kristof Calvo wil dat aantal nog gevoelig opdrijven. Zijn ambitie? Ervoor zorgen dat elke jongere tijdens zijn schoolloopbaan eens een parlement bezoekt om kennis te maken met de politiek en de parlementaire democratie. 

 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Het parlement is van en voor iedereen. Politiek neemt elke dag beslissingen die het leven van jonge mensen beïnvloeden. De werking van onze parlementaire democratie kan je maar echt ontdekken door eens op bezoek te komen. Zeker voor jongeren is zo’n bezoek erg nuttig. Ik ontvang zelf veel scholieren en dat zijn telkens ook voor mezelf erg inspirerende ontmoetingen”, vertelt de Groen-fractieleider, het jongste rechtstreeks verkozen Kamerlid ooit. 

 

Calvo vroeg cijfers op over de publiekswerking van het federaal parlement. In 2015 bezochten 34 583 landgenoten Kamer (18 601 bezoekers) en Senaat (15 982 bezoekers). Het grootste deel daarvan zijn scholieren en studenten (67%). 13% van de bezoekers zijn verenigingen, 9% bezoekt het parlement in het kader van een inburgeringstraject. Qua scholieren zijn de meeste bezoekers ASO-leerlingen in het secundair onderwijs (54%) en groepen lager onderwijs (21%). 

 

“Dat zijn al heel wat bezoekers, maar het kan nog beter. Ik denk dat we onszelf een ambitieuze doelstelling moeten stellen. Elke Belgische jongere moet tijdens zijn of haar parcours in het leerplichtonderwijs minstens één van onze parlementen bezoeken. Een samenwerkingsakkoord met de andere parlementen en de onderwijsnetten moet dat op termijn mogelijk maken”, legt hij uit in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA).

 

In de brief formuleert Calvo ook voorstellen om de publiekswerking nog te verdiepen met bijvoorbeeld met een studioruimte voor de bestaande programma’s met jongerenreporters of opleidingen journalistiek. Zijn voorstellen zullen worden besproken op het Bureau van de Kamer.

Nood aan Kamervoorzitter boven het gewoel

Nood aan Kamervoorzitter boven het gewoel15 feb, 2017 Lees voor

“Zeker in deze tijd heeft de Kamer nood aan een voorzitter die ietwat boven het gewoel staat en aan wiens integriteit we niet hoeven te twijfelen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Tijdens de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders in de Kamer, van vandaag zal de Ecolo-Groen fractie dit ook aankaarten naar aanleiding van de recente heisa rond de persoon van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA).

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en niemand verbiedt Bracke om stevig oppositie te voeren in Gent. Maar zijn optreden de laatste uren en dagen is echt weinig fraai. Wij gaan dit straks ook aankaarten want wij zijn daar zeer bezorgd over. Nu onze democratie toch wat in woelige tijden verkeert, hebben we een Kamervoorzitter nodig die aan de kar trekt en weet te verenigen”, legt Calvo uit.

 

 

 

Calvo hoopt dat ook de andere fracties vandaag een duidelijk signaal geven aan Bracke. “Net nu we over partijgrenzen heen moeten werken rond eerlijke en transparante politiek hebben we een sterke, gedragen parlementsvoorzitter nodig. Ik hoop dat iedereen dat vindt. Want het is ook voor iedereen, voor elke fractie, voor het hele parlement, belangrijk. Wij hopen dat Bracke dit ook tijdig inziet”, besluit Calvo.

 

 

 

Net vandaag buigt de conferentie van de voorzitters zich over het voorstel van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond maatregelen inzake politieke vernieuwing en good governance, zoals decumul en transparantie inzake bezoldigingen. “Dat werk moet meteen beginnen. Ook daarvoor rekenen we op de Kamervoorzitter”, besluit Calvo.

 

Publipart: "Morgen in de kamer al daad bij het woord voegen"

Publipart: "Morgen in de kamer al daad bij het woord voegen"14 feb, 2017 Lees voor

Morgen buigt de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders, zich een tweede keer over de vraag van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond politieke vernieuwing en good governance. Groen-fractieleider Kristof Calvo hoopt dat er nu wel groen licht komt om samen aan nieuwe wetgeving te werken. “Het is goed dat partijen de voorbije 24 uur voorstellen hebben gedaan. Morgen is een kans om de daad bij het woord te voegen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen.

 

 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Al voor Publipart, mede naar aanleiding van Publifin, pleitte Ecolo-Groen voor een federaal initiatief over partijgrenzen heen. Vorige week was nog niet duidelijk of alle partijen zo’n traject rond politieke vernieuwing wensten te starten. Calvo hoopt dat er nu wel consensus kan worden bereikt, nu ook in Vlaanderen zaken aan het licht zijn gekomen.

 

 

 

“Politieke vernieuwing, eerlijke politiek, daar is ook federaal heel wat werk rond te verrichten. Ecolo-Groen heeft veel voorstellen klaar, zelfs al een tijdje ingediend. Er is ons voorstel inzake decumul voor parlementsleden en een voorstel om ook alle bezoldigingen voor mandaten publiek te maken", legt hij uit.

 

 

 

Calvo kijkt ook uit naar de houding van N-VA en Kamervoorzitter Siegfried Bracke. “N-VA verwijt ons geheel ten onrechte antipolitiek. Burgemeesters die kaarten in de Kamer of het combineren van megavergoedingen, dàt voedt het wantrouwen. Met onze voorstellen willen we de politiek net eerlijker en geloofwaardiger maken.”

Nieuwe getuigenis Kazakhgate: "Opnieuw teken van invloed Chodiev op overheidsdiensten"

Nieuwe getuigenis Kazakhgate: "Opnieuw teken van invloed Chodiev op overheidsdiensten"30 jan, 2017 Lees voor

Met stijgende verbazing nemen Kristof Calvo (Groen) en Georges Gilkinet (Ecolo), leden van de commissie Kazakhgate, kennis van de verklaringen van twee wijkagenten van de politie van Waterloo, over de naturalisatie van miljardair Pathok Chodiev in 1996. Op basis van de gegevens van Staatsveiligheid hadden deze agenten een negatief advies opgemaakt, maar daar ging hun overste blijkbaar tegenin. Ecolo-Groen wil alle betrokkenen zo snel mogelijk voor de onderzoekscommissie laten brengen, inclusief toenmalig burgemeester Serge Kubla (MR).

 

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

 

“De getuigenissen van deze agenten gaan rechtstreeks in tegen hetgeen korpschef Vandewalle onder ede heeft verklaard in de onderzoekscommissie, woensdag laatstleden. Uit de nieuwe getuigenissen vandaag blijkt dat er wel degelijk druk is geweest van hogerhand om de naturalisatie, ondanks negatieve adviezen, inclusief van de Staatsveiligheid, te laten doorgaan. Dit kan niet zonder gevolg blijven”, stelt Kristof Calvo, fractieleider van Groen. Ecolo-Groen heeft reeds per brief de voorzitter van de commissie, Dirk Vandermaelen (SP.a), gevraagd om de korpschef opnieuw uit te nodigen, evenals voormalig burgemeester Kubla en de twee wijkagenten. De groenen willen verder dat alle relevante documentatie van de politie van Waterloo en het tribunaal van Nijvel uit de periode 1994 tot 1997 ter beschikking wordt gesteld van de onderzoeksrechter die de onderzoekscommissie begeleidt.

 

 

 

“De feiten die hier naar boven komen zijn ernstig. Het bewijst dat Pathok Chodiev al in de jaren negentig een enorme invloed had binnen overheidsdiensten als de Staatsveiligheid en de lokale politie. Deze feiten liggen aan de basis van Kazakhgate, een schandaal dat de geloofwaardigheid van de politiek in het gedrang brengt. Het is cruciaal dat alles boven water komt, en daarom moet de commissie Minnelijke Schikkingen hier gepast en ten volle op ingaan”, besluit Calvo. 

Volledige transparantie nodig in dossier-repatriëring

Volledige transparantie nodig in dossier-repatriëring25 jan, 2017 Lees voor

Ecolo-Groen stelt zich ernstige vragen bij de wantoestanden bij de dienst repatriëring, die, zoals blijkt uit een audit, jarenlang onbestraft bleven. “Hoe is het mogelijk dat dit 10 jaar is blijven liggen. Dit soort wantoestanden holt de geloofwaardigheid van onze veiligheidsdiensten uit”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen. Ecolo-Groen eist dat de politiek aan de slag gaat met de concrete aanbevelingen, zodat dergelijke wantoestanden niet nog eens tien jaar lang worden genegeerd. “Dat kan alleen als de regering de audit volledig ter beschikking stelt van het parlement. Enkel op die manier kunnen we hier ten gronde mee aan de slag”, aldus De Vriendt. 

 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

 

Uit hetgeen al naar boven kwam uit het auditrapport van vorig jaar, blijkt dat een aantal conclusies uit 2006 onveranderd zijn gebleven. “Er zijn nog steeds sterke vermoedens van onaangepast gedrag. Een aantal essentiële beleidsaanbevelingen zijn blijkbaar 10 jaar dode letter gebleven. Duidelijke sancties voor betrokkenen en verantwoordelijken uit die tijd lijken niet te zijn genomen”, stelt De Vriendt vast. Dat parlementsleden dit rapport enkel achter gesloten deuren, zonder notities te mogen nemen, mogen inkijken, stoot De Vriendt dan ook tegen de borst: “Hoe wil je in hemelsnaam dat politici op zo’n manier ernstig hun werk kunnen doen?”

 

 

 

Dat minister Jambon (N-VA) het rapport slechts selectief gedeeld zou hebben met een parlementslid na een parlementaire vraag, vindt De Vriendt een gevaarlijk precedent. “Als ministers zelf beginnen knippen en plakken en selectief beslissen wat het parlement mag weten en wat niet, begeven we ons op glad ijs. Het is de taak van het parlement om de uitvoerende macht, de regering, te controleren. Kamervoorzitter Bracke (N-VA) moet hier een duidelijk standpunt innemen. Transparantie is een fundamenteel onderdeel van de democratische rechtsstaat. Ook minister Jambon kan daar niet onderuit”, vindt De Vriendt.  

 

Stemrecht op 16 eigenlijk binnen handbereik

Stemrecht op 16 eigenlijk binnen handbereik20 jan, 2017 Lees voor

Ook Open VLD heeft nu wetsvoorstellen ingediend in de Kamer om stemrecht vanaf 16 jaar mogelijk te maken. Indiener Vincent Van Quickenborne zegt open te staan voor een goedkeuring via het parlement. Groen-fractieleider Kristof Calvo, auteur van eerdere gelijkaardige voorstellen, juicht die openheid toe en hoopt samen een meerderheid te vinden. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Dat lijkt perfect mogelijk, aldus Calvo: “Net rond zo’n thema moet de democratie volop kunnen spelen. Als er parlementaire meerderheid is, moeten we de stap eindelijk zetten. Net op dit moment is het belangrijk om jongeren dichterbij politiek te brengen”, legt hij uit.

 

Ecolo-Groen heeft in juli 2015 wetsvoorstellen ingediend om de stemgerechtigde leeftijd naar 16 te verlagen. De voorstellen gaan zowel over de federale, regionale als Europese verkiezingen. Voor de Europese verkiezingen volstaat een gewone meerderheid. Nu zowat alle Vlaamse partijen – op N-VA na – voorstander zijn, zou dat moeten lukken.

 

“Voor het eerst ligt stemrecht op 16 binnen handbereik. Met wat goede wil kan het snel gaan”, besluit Calvo. Calvo hoopt alle partijen die voorstander zijn snel samen te brengen en wil hierbij ook de jongerenpartijen te betrekken.

 

Meerwaardebelasting: "CD&V hoeft veto's niet te ondergaan"

Meerwaardebelasting: "CD&V hoeft veto's niet te ondergaan"17 jan, 2017 Lees voor

Ecolo-Groen vindt het nieuwe veto van Open VLD tegen een vorm van meerwaardebelasting betreurenswaardig. “CD&V hoeft die veto’s niet te ondergaan. Er bestaat een parlementaire en een maatschappelijke meerderheid voor een meerwaardebelasting. Als het via de regering niet kan, dan maar via het parlement. De groene fractie staat klaar om constructief mee te werken aan operatie rechtvaardigheid”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Op haar nieuwjaarsreceptie sprak Open VLD bij monde van voorzitster Gwendolyn Rutten opnieuw haar veto uit over een meerwaardebelasting. Het gekibbel in de regering over operatie rechtvaardigheid blijft dus verder duren. “Men haalt telkens opnieuw het argument aan dat België een land is met een erg hoge belastingdruk. Dat is opmerkelijke zelfkritiek voor een partij die al 18 jaar onafgebroken aan het roer staat in ons land. Wij vragen niet meer belastingen, maar wel eerlijkere, groenere en eenvoudigere belastingen. Ook de vennootschapsbelasting moet absoluut eerlijker en eenvoudiger, meer op maat van KMO’s. Een echte fiscale hervorming hebben we nodig: met liberalen als het kan, zonder als het moet”, aldus Calvo.

 

Vanuit de regering lijkt de kans op slagen erg klein. Ecolo-Groen stelt daarom de parlementaire weg voor, desnoods met een wisselmeerderheid. “Toegegeven, dat is ongebruikelijk. Maar dat zijn de sabotagepraktijken van Open VLD en N-VA ook. Er is een maatschappelijke meerderheid voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Als CD&V echt wil, is veel mogelijk via een wisselmeerderheid. Het parlement moet haar verantwoordelijkheid nemen”, besluit Calvo.

 

Inschrijven Open Parlement over het lerarenberoep van de toekomst

Inschrijven Open Parlement over het lerarenberoep van de toekomst

Hoe ziet het beroep van leerkracht er uit in de 21ste eeuw? En wat heeft die leerkracht nodig? Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman wil van jou weten wat jij zou doen als je één dag minister van onderwijs was. Veel leerkrachten lopen voorop in de vernieuwing van het onderwijs. Daarom organiseren we een Open Parlement over het lerarenberoep van de toekomst.

Samen slopen we de muren tussen de klaslokalen en de grenzen tussen leerkracht en politiek. Omdat niemand beter dan de leerkrachten weet wat de leerkrachten nodig hebben. Omdat goede ideeën en diverse stemmen uit het onderwijsveld een megafoon verdienen. Omdat het anders kan.

Voornaam: * Naam: * E-mailadres: * Geboortedatum: * Kinderopvang: Ja, graag. Details kinderen (aantal en leeftijd): Walking dinner (vegetarisch buffet) en netwerkmoment om 18:00: * Ja, graag. Neen, bedankt. Ik ben: * leerkracht student/scholier onderwijsexpert beleidsmaker directeur andere

Ik ken nog iemand die graag zou deelnemen aan het open parlement en laat een e-mailadres achter. Dit adres wordt enkel gebruikt voor de verzending van de uitnodiging.

Extra e-mail: XRM Submission type: Een lead met type "Hot sympathisant" wordt aangemaakt in de CRMXRM Topic: open parlement onderwijs

Regering moet Turteltaks omlaag halen

Regering moet Turteltaks omlaag halen07 apr, 2017 Lees voor

“De regering-Bourgeois moet de Turteltaks omlaag halen”. Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen vrijdag meteen in reactie op het nieuws dat het Vlaams energieagentschap (VEA) niet ingaat op de vraag van de uitbater van de biomassacentrale in Langerlo om de deadline te verleggen.

Johan DanenVlaams parlementslid

“Grote biomassacentrales als die van Langerlo zijn niet milieuvriendelijk. Het massaal verbranden van hout en zelfs hele bomen is een absurd project. Groen vraagt al sinds 2014 dat hiermee gestopt wordt, en dat er geen uitzonderingen worden toegestaan. We waren aanvankelijk de enige partij die dit vroeg, maar er is gelukkig een evolutie gekomen. De beslissing van het Vlaams Energie Agentschap VEA lijkt dit nu te volgen”, legt Johan Danen uit.

Johan Danen: “Het dossier van Langerlo werd bovendien steeds slechter. Naast de gigantische subsidiemachine met belastingsgeld die op gang zou komen, bleek ook dat er volledige bomen gebruikt zouden worden als brandstof”.

“Nu moet ook de Turteltaks omlaag. De Turteltaks is een oneerlijke belasting van de regering van N-VA, CD&V en Open VLD die alle Vlaamse gezinnen treft. Een deel ervan moest dienen als subsidie van ondermeer Langerlo. De regering-Bourgeois moet nu werk maken van een nieuw Energieplan", zegt Danen.

"Open VLD-minister Turtelboom die de Turteltaks invoerde werd vervangen door minister Tommelein, maar de Turteltaks bestaat vandaag nog altijd. Groen vraagt met nadruk dat de regering die oneerlijke Turteltaks nu eindelijk naar beneden haalt”, besluit Johan Danen.

Terwijl Europese Commissie een agrochemische monsterfusie goedkeurt, stemt EP tegen goedkeuring nieuwe ggo’s

Terwijl Europese Commissie een agrochemische monsterfusie goedkeurt, stemt EP tegen goedkeuring nieuwe ggo’s05 apr, 2017 Lees voor

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde vandaag (1) in met een door de groene fractie ingediende resolutie, die bezwaar aantekent tegen de goedkeuring van een hele reeks ggo’s. Initiatiefnemer Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen, reageert tevreden: “Dit is de zesde stemming op ruim een jaar waarin een meerderheid van het EP zich uitspreekt tegen het gebruik van ggo’s in de landbouw en in de voedselketen. Ook een meerderheid van de experten van de lidstaten en Europese burgers is tegen. Als de Europese Commissie nog een greintje democratisch inzicht heeft, moet ze de vergunning voor deze ggo’s niet afgeven.”

Bart StaesEuropees parlementslid

In een beroepscommissie van nationale experten (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) heeft een meerderheid het voorstel van de Europese Commissie om drie genetisch gewijzigde maïssoorten toe te laten voor de teelt op Europese akkers, op 27 maart ook al weggestemd (2). Liefst 16 lidstaten stemden toen tegen en slechts 6 voor.

Staes: “Die allerlaatste stemmingen over ggo’s op 27 maart in de beroepscommissie en vandaag in het EP zijn belangrijk, want het zou de eerste toestemming betekenen voor het telen van een nieuw ggo-gewas op Europese akkers in 18 jaar (3).”

Drie genetisch gewijzigde maïssoorten lagen voor: Bt11 van Syngenta en 1507 van Dupont voor een eerste toelating, en de MON810 van Monsanto voor een hernieuwing van de toelating.

Staes: “Er is een duidelijke en consistente oppositie in het EP tegen nieuwe ggo’s, een onderwerp waar vele Europeanen bijzonder sceptisch tegenover staan (4). Het laatste voorstel van de Europese Commissie is om liefst 20 verschillende ggo-variëteiten toe te laten, waarvan verschillende nog niet eens op veiligheid zijn getest. Dat is in strijd met het huidige Europese beleid.” 

De stemming vandaag valt samen met de goedkeuring door de Europese Commissie van een overname van het agrochemische bedrijf Syngenta door ChemChina. Staes: “Een fusie tussen deze twee multinationals in een sector die al zeer geconcentreerd is, is zeer slecht nieuws voor boeren, het milieu en voedselveiligheid. Om verdere marktconcentratie en machtsconcentratie in de landbouw te voorkomen, kan de Europese Commissie niet anders dan de aangekondigde fusie tussen Bayer en Monsanto afwijzen.”   

 
(1) 426 parlementsleden stemden vandaag voor de resolutie, 230 tegen, bij 38 onthoudingen

(2) De vergunningsvoorstellen van de Europese Commissie betreffen voor teelt : 3 maïssoorten ; voor gebruik in voeding of voeders (import) : 21 maïsvariëteiten; en een katoensoort.

(3) Behalve de genetisch gewijzigde Amflora-aardappel die een heel kort leven beschoren was.

(4) Volgens de Eurobarometer van 2010 is 61% van de Europeanen gekant tegen ggo’s in het veld en in voeding.

 

Nieuw kinderbijslagsysteem moet de kinderarmoede in Brussel minstens met een derde verminderen

Nieuw kinderbijslagsysteem moet de kinderarmoede in Brussel minstens met een derde verminderen05 apr, 2017 Lees voor

Meer kinderbijslag bij een laag loon en minder bij een hoog loon. Dat stelt Brussels parlementslid Arnaud Verstraete samen met zijn collega Alain Maron(Ecolo) voor in Brussel. Vandaag woedt de discussie volop over een nieuw systeem van kinderbijslag.

Arnaud VerstraeteBrussels parlementslid Kinderen en jongeren

‘Volgens Groen en Ecolo is het beter om de kinderbijslag van het loon te laten afhangen’, zegt Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen. ’Een nieuwe kinderbijslagsysteem moet de kinderarmoede minstens met een derde verminderen. De kinderbijslag is één van instrumenten om alle Brusselse ketjes betere toekomstperspectieven te geven.’ In Brussel discussieert men momenteel volop  over een nieuwe systeem van kinderbijslag. Helaas gaat de discussie niet de goede richting uit. De focus ligt te weinig op armoedebestrijding.

Daarom stellen Groen en Ecolo stellen concreet voor om per kind een basisbedrag toe te kennen van 135 euro tot 270 euro. De omvang van het bedrag hangt af van het belastbaar inkomen van het gezin. Zo geldt het maximumbedrag van 270 euro voor gezinnen met een belastbaar inkomen lager dan 30.000 euro. Dat bedrag daalt heel geleidelijk tot 135 euro per kind wanneer het gezin een belastbaar inkomen heeft van 60.000 euro.

De groenen pleiten bovendien voor een onmiddellijke overgang van het oude naar het nieuwe systeem. ‘Zo komen de gunstige effecten van ons systeem het snelst tot uitwerking.’

De Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) hoopt ten laatste tegen de zomer een akkoord te hebben over de Brusselse kinderbijslag.

Europees parlement trekt juiste conclusies, maar duikt weg voor consequenties

Europees parlement trekt juiste conclusies, maar duikt weg voor consequenties 04 apr, 2017 Lees voor

Anderhalf jaar na het losbarsten van Dieselgate keurde de parlementaire enquêtecommissie (EMIS) van het Europees Parlement een eindrapport met de juiste conclusies en aanbevelingen goed. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) stelt vandaag vast dat de plenaire vergadering van het EP ruim een maand later wél dezelfde juiste conclusies trekt, maar er niet de logische consequenties aan verbindt: “Positief blijft dat dankzij de enquêtecommissie veel boven tafel is gekomen. Maar of een nieuwe Dieselgate nu kan worden voorkomen valt sterk te betwijfelen. Daarom blijft het ongedaan maken van de vervlechting van industrie met de politiek voor ons één van de topprioriteiten.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes blijft tevreden over de uitkomsten van de enquêtecommissie, maar hoopte dat het Parlement in wetgevende zin een stap verder zou gaan: “Het is een sterk eindrapport geworden, dat gelukkig bijzonder kritisch is over de rol van sommige lidstaten en de Europese Commissie in dit schandaal.”

Vandaag stemde het Europees Parlement echter ook over de nieuwe regels voor typegoedkeuring die bepalen in welke omstandigheden een auto de weg op mag. “De enquêtecommissie was duidelijk: meer transparantie en beter onafhankelijk markttoezicht op de tests van auto’s is noodzakelijk en dat is ook in de nieuwe wetgeving opgenomen.”

Wel wijst Staes op het grote politieke gevecht over hoever je dit zou moeten doorvoeren. “Onafhankelijk toezicht door een onafhankelijk, Europees agentschap zou de Europese Commissie en de lidstaten volledig loskoppelen van de auto-industrie en haar belangen. Helaas durven parlementsleden van de grote politiek fracties het niet aan om die banden dusdanig te verbreken. Terwijl Dieselgate net liet zien dat de verwevenheid tussen politiek en auto-industrie een deel van het systemische probleem is.”

Volgens Staes kan alleen maximale onafhankelijkheid een nieuwe dieselgate voorkomen. Het groene voorstel haalde echter geen meerderheid. Staes: “Ik vind het onbegrijpelijk dat mijn collega-parlementsleden nu niet de conclusies van de enquêtecommissie in wetgeving durven omzetten. Luchtkwaliteit is een serieuze zaak en de inwoners van Europa, die van de steden in het bijzonder, willen maximaal beschermd worden tegen onnodig vervuilende auto’s. Dieselgate heeft aangetoond dat de industrie rare bochten maakt om haar consumenten op allerlei vlakken te misleiden.”

Staes voegt er nog aan toe dat de collegae onvoldoende begrijpen dat door dit soort wetgevende steken te laten vallen, het Europees parlement zich niet geloofwaardiger maakt.“De parlementsleden zouden zich veel vaker moeten realiseren dat zij er zitten om het algemene, publieke belang te dienen en niet die van private industrieën en lobbyisten. Ze moeten zich ook realiseren dat het door de vingers kijken van industriële fraude ook niet in het voordeel is van de auto-industrie. Integendeel. ”

Pagina's